Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Förstora

Vi övade på förstoringar och jag upplevde att många tyckte det var lite klurigt. Det många elever glömmer är att om vi ska förstora något i skala 2:1 innebär det att vi ska förstora figuren två gånger, då måste längden respektive bredden av figuren förstoras två gånger. Många elever förstorar bara längden eller bredden.

Tips: Prata om hur många av den ursprungliga figuren som får plats i den förstorade figuren och titta på figurernas yta. Här jämför vi areaskalan med längdskalan.

Eleverna gillade verkligen uppgifterna med klossarna. Jag plockade fram klossar så de fick bygga ihop figurerna i par. De skickade sedan runt figurerna i klassrummet och kontrollräknade sitt svar.

Tips: Räkna en våning i taget och visa eleverna hur de kan skriva ner antalet för att sedan kunna addera det.

Lektion 2

Omkrets

Många elever kände igen begreppet omkrets men kände sig lite osäkra på vad det innebär. Vi övade under genomgången på att skriva uträkningarna och jämförde dem.

I lektionsboken var några elever osäkra på hur det skulle räkna.

Tips: Räkna en sida, skriva ner antal rutor, addera sedan ihop dem. Jag märkte att när eleverna räkna runtom figuren räknar de en extra ruta i hörnen. Det blev tydligare när vi räknade en sida i taget.

Lektion 3

Geometriska figurer B

Det här bildspelet repeterar det många elever gjorde fel på i förra veckan. De tänkte då att parallellogram är en rektangel. Många elever har också svårt att greppa att en kvadrat är en liksidig rektangel. De har också svårt att skilja på kvadrat och kub. Prata om skillnaden på tredimensionella och tvådimensionella figur.

Kluring 2

Första klassen kastade sig över uppgiften och hade många förslag på hur de kunde räkna klossarna i figuren. I den andra gruppen var det flera elever som inte ens visste hur de skulle börja räkna. Jag tipsade om att de skulle räkna olika rader eller sidor. Några elever fick en färdigbygg modell av mig. En elev var väldigt envis med att säga att ”vi inte kunde veta hur den såg ut på baksidan”. Vi stannade upp och eleverna fick i par diskutera elevens påstående. Elever lyfte upp argument som ”det kan vi visste för figuren är tredimensionell och vi måste utgå ifrån att den följer ett mönster”.