Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Olika andelar i en hel

Här får eleverna öva på att addera bråk. Att 1/2+1/3+1/6=1 kunde eleverna se tack vare bildstödet. En elev uttryckte att hen ”älskar att addera bråk”.

Första uppgiften var lite klurig då de till att börja med bara hittade 2 par. Så den sista gjorde vi tillsammans i helklass. De andra uppgifterna använde vi bråkstavar till hjälp när vi skulle skriva bråken på olika sätt.

Lektion 2

Procent A

Procent är nytt för många elever. När vi börjar med nya moment är det tryggt för eleverna att få arbeta i par. Där kan de hjälpa varandra och utveckla sina tankar tillsammans. När vi väl tog oss av uppgifterna i lektionsboken tyckte jag eleverna var väldigt duktiga. En elev uttryckte ”100 % och 50% kan men jag tycker fortfarande att det är svårt med 75% och 25%”.

Lektion 3

Procent B

Vi arbetar vidare med procent. En elev sa ”Åh nej! Både tallinjer och procent. Det kommer aldrig gå”. Eleven fick självklart hjälp av mig och känslan efter uppgifterna var klara var betydligt positivare än innan! 😊 Svårast tyckte nog de flesta var att komma på en blomma. Det kunde vi dock hjälpas åt med.

Kluring 5

Veckans kluring kom många elever igång med tack vare att de ritade två bananer som de sedan delade i hälften. De gjorde sedan en tabell och kluringen var löst! Många elever behöver ibland hjälp igång. Min upplevelse är att många elever ger upp innan de provat. Jag försöker förmedla till eleverna att övning ger färdigheter och att vi lär oss mer på att göra fel ibland än när vi gör rätt!