Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Multiplikation A, division A, räkna med symboler

Lektion 1

Multiplikation A

För många elever är det helt nytt med multiplikationsuppställningar. Många räknar fortfarande hellre talsortsräkning i huvudet än att använda uppställning.

Tips! Titta gärna igenom några elevers böcker per lektion för att se att de gör uppställningarna ordentligt. Eleverna har multiplikationstabellerna i läxa för att repetera.

Lektion 2

Division A

Kort division var helt nytt för alla elever. Eftersom det fortfarande är ganska lätta tal räknar många huvudräkning. Många tyckte det var kul med något nytt!

Tips! Titta gärna igenom några elevers böcker per lektion för att se att de gör uppställningarna ordentligt. Eleverna har multiplikationstabellerna i läxa för att repetera.

Lektion 3

Räkna med symboler

Eleverna var riktigt duktiga på att räkna med symboler. Jag skrev samma tal på tavlan men bytte ut symbolerna mot X. En elev sa ”hur kan det kännas lättare med ett hjärta än ett x”.

Eleverna kämpade med uppgift 17 i boken! Alla hittade inte en lösning till alla uppgifter men tillsammans gjorde vi det och efter redovisning hade alla elever lösningar till alla uppgifter! Teamwork!

Kluring 3

Vi började med att gå igenom viktig information i texten. Eleverna fick ge exempel på vad dubbelt så många bröder som systrar betyder och vad lika många bröder som systrar betyder. Eleverna tänkte sedan själva och arbeta sedan i par. Vid redovisning sa en elev ”Jag tänkte att det skulle finnas en bror mer”, sen testade jag mig fram i en tabell.