Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Addition och subtraktion

Lektion 1

Check in

Vi började med att titta på bilden. Där hittade eleverna en massa matematik:

  • addition – subtraktion – multiplikation – division, som vi sammanfattade till de fyra räknesätten
  • geometriska figurer – kvadrat
  • mönster med post-it-lapparna
  • x som i ett okänt tal
  • algebra – en elev sa ”att algebra är när man räknar ut ett okänt tal med hjälp av bokstäver”.

Lektion 2

Addition A

Eleverna har arbetat mycket med uppställning på lågstadiet. Många elever gjorde huvudräkning på första uppgiften i bildspelet men de hade bra koll på metoden för uppställning. Här gick jag igenom bildspelet och benämnde siffrorna i rätt talsort.

Lektion 3

Subtraktion A

Bildspelet flöt på bra och eleverna hade arbetat med subtraktionsuppställningar på lågstadiet. Här upptäckte jag att några eleverna bytte plats på siffrorna när de arbetade i lektionsboken. Tex i uträkningen 459–275 tänker eleven 70–50 istället för 50–70. Vi pratade om det i helklass och att det då blir 479–255 istället.

Kluring 1

Rolig kluring då många elever hade olika uträkningar. Några elever tyckte det var lite svårt när vi blandade in hektogram då de inte känner sig riktigt säkra på det.

Tips! Läs hur man säger 1 ½ hg. (ett och ett halvt hektogram). Det var klurigt för många elever.