Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Tidtabeller – När går bussen

Att läsa av tidtabeller var klurigt för de elever som fortfarande inte kan klockan. Vi använde en liten fysisk klockan som hjälp för de eleverna. Min upplevelse är dock att det var väldigt nyttigt att gå igenom hur man läser av en tidtabell då eleverna är ovana med det. Kände efter vi var klara att det fortfarande är något som inte sitter ordentligt hos alla.

(Det här finns nog inte uppe än så vi kanske ska avvakta med det…. Men vill gärna att det kommer med när övningar ligger där.)

Angående klockan så erbjuder jag alltid de som vill öva mer hemma ett häfte med övningar. Det ligger en PDF-fil med övningar under arbetsområdet som jag rekommenderar. Eleverna får också öva lite extra i skolan såklart.

Lektion 2

Stapeldiagram

Bildspelet inbjuder till en bra diskussion kring hur information presenterar. Eleverna ska på slide 5 jämföra de olika diagrammen för att hitta likheter och skillnader. Frågan fick igång eleverna till att prata. På slide 6 visas informationen i ett gemensamt diagram och det sätter nya perspektiv. Några elever hade det kämpigt med uppgift 9 på sida 64. De behövde mycket hjälp och stöttning för att klara uppgifterna. Här hjälpte jag eleverna med att läsa av informationen och avlasta minnet med uträkningar.

Lektion 3

Frekvens

Ordet frekvens var helt nytt för eleverna. Under bildspelets gång hade de dock arbetat med liknande uppgifter på lågstadiet men inte använt begreppet. Här passade jag på att fråga eleverna i vilken månad de var födda. Det tyckte eleverna var roligt. Vi avslutade med att skriva ordförklaring till begreppet frekvens. Eleverna arbetade på i lektionsboken. Avprickning var nytt för några elever så det fick de hjälp med.

Kluring 2

Många elever undrade vad de skulle göra med informationen i stapeldiagrammet till höger? För de eleverna blev svaret enkelt och snabbt att en fjärdedel av eleverna hade valt innebandy. Många elever klarade dock kluringen galant och vi kunde enas om att de frågade efter antal elever som valde innebandy. Vi la mycket fokus på elevernas skriftliga redovisning vid den här kluringen. Vi kikade på två olika lösningar.  Eleverna fick samtala i par om vad de saknade i lösningen och vad de tyckte var bra.