Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Volym är det som jag upplever att eleverna tycker är svårast. När vi arbetade med uppgifterna i lektionsboken ritade jag en lathund med måtten på tavlan. Många ritade av den i boken.

Tips! Eleverna fick i läxa den här veckan att laga eller baka något hemma för att öva på mått och volymer.

Lektion 2

I lektionsboken inledde vi båda uppgifterna med att göra den första uppgiften i helklass på tavlan.

Tips! Gör om alla mått till den minsta. Skriv upp rubrikerna volym, vikt och längd på tavlan och låt eleverna fylla på vilka mått som ska vara under respektive rubrik. (Den här tabellen finns tidigare i lektionsboken om ni inte vill göra den igen)

Lektion 3

Vi övade på att omvandla alla mått till ml och det var flera elever som sa ”Aha! Vad enkelt det blev att storleksordna nu när allt är i ml”.

Tips! Gör en hjälplista till de elever som behöver det.

Kluring 5

Eleverna var så duktiga när de löste den här uppgiften! Eleverna räknade ut hur många minuter det tog att cykla 1 km. Några gjorde även en tabell.