Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Bra att repetera tid då det är en del elever behöver det. Elever som är säkra på klockan kunde göra övningarna snabbt för att arbeta på Flexwebben.

Tips! Ha en liten hjälpklocka till de som behöver det. Uppmana eleverna att utgå från det klockslag som timvisaren senast har passerat för att få timmarna rätt.

Lektion 2

Nu fick eleverna öva på tidsomvandlingar. I bildspelet använder vi en tallinje som stöd. Innan eleverna började arbeta i lektionsboken gick vi igenom knogtricket för att kunna jämföra mars och april.

Tips! Uppmuntra eleverna att omvandla timmar och minuter till minuter så att det ska bli lättare att jämföra.

Lektion 3

Nu börjar fler och fler bli säkrare på klockan och tid. I lektionsboken ska eleverna para ihop tider för att samla bokstäver och bilda ett ord. Några elever fastnar på att komma på ordet och då brukar jag hjälpa dem med första bokstaven.

Tips! Påminn eleverna om att arbeta uppifrån och stryka de klockor den använt. Det blir lättare att hålla ordning då.

Kluring 2

Eleverna skulle beräkna hur mycket den vita burken vägde. Här är några exempel på elevernas lösning. Vi pratade om vad som var bra med lösningen och om det fanns något som kunde göra den tydligare.