Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektion 1

Check in

Vi började lektionen med att titta på bilden på sida 32 av skåpen. Eleverna fick prata i par om vilken matematik de kunde hitta i bilden. Oj vad mycket matematik vi hittade!

Förslag som kom från eleverna var:

Multiplikation: två rader med fyra i varje rad eller fyra skåp med två rader. 2x4 och 4x2

Addition: 4+4 skåp

Subtraktion: Vi har 8 skåp. Hur många är gula? 8-2=6

Division: 8 skåp med 2 rader. 8/2 blir 4 stycken i varje rad eller 8/4 blir två rader

Bråk: 3 skåp av 8 är öppna 3/8 eller 2/8 är blåa det kan vi förkorta till 1/4. Alla skåp tillsammans motsvarar 8/8.

Procent: översta raden med skåp motsvarar 50%, alla skåp tillsammans är 100%.

När vi var färdiga tittade vi på målen för kapitlet. Vi gick också igenom begreppen. För många var det nya begrepp och saker de aldrig hört talas om. Jag berättade för klassen att de nu ska få testa på att göra några av uppgifterna vi ska arbeta med under kapitlet.

Vi gjorde en fråga i taget på check in. Eleverna fick diskutera svaren två och två sen tittade vi på svaren tillsammans. Eleverna fick också fylla i sina tankar kring uppgiften.

Bråk på tallinjen var helt nytt för eleverna och även formuleringen ”hur stor andel av ballongerna är blå”.

”Bildspelen gör att jag inte blir uttråkad”
Elev om bildspelen

Lektion 2

Hälften av figurerna

Dags att köra igång! Första frågan var lite klurig och därför var det jättebra att eleverna fick tänka tillsammans i paren. När vi sen samlade alla svar var det flera elever som såg ut att tänka. Aha! På uppgifterna i lektionsboken var det några elever som tyckte det var lite svårt när det var siffror och inte figurer.

Lektion 3

Bråk i figurer A

Bildspelet inleds med frågan ”Hur stor andel av figurerna är röda?”. Eleverna är inte vana med formuleringen på frågan och blir lite konfundersamma. Eleverna får prata i paren och när vi går igenom svaret. Redan på nästa slide märker jag att de vet hur de ska svara! I lektionsboken är det några elever som tycker det är lite väl många uppgifter så jag begränsar det till att det ”måste göra minst tre på uppgift 5, 6 och 7. När vi redovisar på tavlan säger flera elever ”jaha man kan ju göra sådär”. Det är så bra att eleverna får lära av varandra.

Kluring 1

Första kluringen på första arbetsområdet! Veckans kluring har mycket information så vi börjar med att gå igenom och tillsammans ta fram viktig information. Jag uppmuntrade eleverna till att rita. Vi gick igenom de olika svaren eleverna kommit fram till på tavlan.