Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Balansmetoden B, mönster och kluring 6

Lektion 1

Balans metoden A

I förra veckan övade vi på ekvationer genom att använda oss av påsar och bollar. Nu går vi över på bokstäver och siffror. Jag kompletterade det med att rita påsar och bollar på tavlan för det upplevde jag att eleverna förstod och tyckte var ganska lätt. Men så fort det kom in x och siffror var det som att det låste sig för många. Molntalen tyckte eleverna var roliga och de förstod fort hur de skulle arbeta baklänges. En elev sa ”vad smart att man kan kontrollera sitt svar genom att gå från rätt håll när man är klar.”

Tips! Rita påsar och bollar och använd tallinjen.

Lektion 2

Balansmetoden B

Nu var det dags att öva ekvationer igen och det här momentet var svårt för många. Genomgången fick ta tid och jag ritade kompletterande bilder på tavlan med påsar för x och bollar istället för siffror. Jag ritade upp en tallinje på tavlan och använde den av mig när vi arbetade med negativa tal. En elev såg lite uppgiven ut och frågade: Hur ska jag veta om jag ska lägga till eller ta bort? En elev sa: ”Jag tänker såhär, Jag är på -7, hur många steg ska jag gå för att ta mig till 0. Jo sju steg. Jag vill komma till 0 så jag lägger till sju för att får x ensamt kvar. Men om jag är på 7 går jag sju steg åt vänster istället och då tar jag bort, räknar minus.”

Tips! Använd en tallinje som hjälp. Uppmuntra eleverna till att testa sig fram när de arbetar med molntalen. Tillsamman hittade eleverna tre(!) stycken lösningar på sista raden.

Lektion 3

Mönster

Eleverna var jätteduktiga med att beskriva mönstren. Alla kunde beskriva mönstret med att det öka med tex 2. På frågan om de kunde beskriva antalet med en formel så är det dock lite klurigare. Vi pratade om vad man har för nytta av att kunna beskriva mönstret med en formel.

Tips! Fråga eleverna efter tex figurnummer 73. De upptäcker då att de har ett behov av att kunna formeln för mönstret då det annars blir jobbigt att hoppa tex ”två-skutt”.

Kluring 6

Idag fick eleverna göra kluringen på sin whiteboard. Vi började med att gå igenom viktig information. Tex hur många som sitter vid varje bord, hur många bord det är och vad ett långbord är. Jag uppmuntrade eleverna att rita lösningen. När eleverna hade fått arbeta med att lösa problemen samlade jag in några whiteboards och satte dem på tavlan. Vi gick sedan igenom de olika lösningarna och svaren. När vi tittade på de olika lösningarna utgick jag ifrån frågorna:

Vilka uträkningar har kommit fram till rätt svar?

Vilka likheter och skillnader ser ni i uträkningarna?

Vilken tycker ni är tydligast?

När vi hade enats om svaret fick eleverna välja en av lösningarna och skriva den i sin bok.