Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Räkna med symboler B, algebra A och algebra B

Lektion 1

Räkna med symboler B

Bra att få repetera det vi gjorde i förra veckan. Eleverna tyckte det var roliga uppgifter i boken. Några elever behövde hjälp att konkretisera genom att sätta in värdet och skriva det, till exempel 5+4 (5+a).

Tips! Var uppmärksam på de elever som räknar 3a som 3+a.

Lektion 2

Algebra A

Eleverna tyckte bildspelet var roligt och även uppgifterna i boken. Vi pratade om att påsen har ett obekant värde som symboliseras av x och att vi ska ta reda på värdet av x med hjälp av algebra. Vi pratade om att det är lika mycket på båda sidor om likhetstecknet och att det då är en likhet. Om vi ändrar något på den ena sida så måste vi ändra på samma sätt även på den andra sidan för att likheten ska kvarstå. Uppgiften när de skulle skriva ekvationerna fick jag gå igenom en gång extra då det var många som räknade ut hur mycket det var i påsen istället.

Tips! Gå gärna igenom hur de ska skriva ekvationerna på uppgiften i boken med ett exempel på tavlan.

Lektion 3

Algebra B

Här bygger på från föregående lektion och nu var det viktigt att påpeka att det alltid är lika många kulor i varje ask inom en och samma uppgift. Därför kan man ta bort en ask från varje sida utan att ändra sanningshalten.

Tips! Hjälp eleverna att stryka påsar och bollar.

Kluring 5

Idag fick eleverna göra kluringen på sin whiteboard. Vi började med att gå igenom viktig information. Till exempel: hur många lång den är och hur många meter det är mellan varje gran. Vi gick också igenom begreppet granhäck då inte alla visste vad det innebar. Jag uppmuntrade eleverna att rita lösningen. När eleverna hade fått arbeta med att lösa problemen samlade jag in några whiteboards och satte dem på tavlan. Vi gick sedan igenom de olika lösningarna och svaren. När vi tittade på de olika lösningarna utgick jag ifrån frågorna:

Vilka uträkningar har kommit fram till rätt svar?

Vilka likheter och skillnader ser ni i uträkningarna?

Vilken tycker ni är tydligast?

När vi hade enats om svaret fick eleverna välja en av lösningarna och skriva den i sin bok.

Förvånansvärt många elever svarar 10 stycken. Jag uppmuntrade dessa elever att rita upp granhäcken, i hopp om att de skulle upptäcka sitt fel. Men många gjorde inte det ändå. Det bidrog dock till bra diskussioner i klassrummet.