Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vecka 5

Lektion 1

Skala B

Skala är fortfarande lite klurigt för många. Vi repeterade tillsammans metoden för hur man kan räkna ut hur många gånger det är förminskat. Stora fotots längd/lilla fotots längd=antal gånger det är förminskat. Här märkte jag att många elever vänder på uträkningen när de ska förklara hur de tänkt. De använder multiplikation istället för division. Det fungerar ju när de redan räknat ut svaret så jag betonade att de ska använda division.

Tips! Figuren som är i skala 1:5. Berätta för eleverna att måtten är 0,8 cm och 1,6 cm. Här är det lättare att eleverna tänker i mm. 0,8 cm=8 mm. Originalbilden är 4 cm. 40/8=5. Bilden är i skala 1:5.

Lektion 2

Problemlösning A

Eleverna gillade att de fick samarbeta och arbeta lite praktiskt. Några elever hade stött på liknande problem på Flexwebben men det gjorde inget. De fick tänka till ändå. Uppgifterna i lektionsboken testar inte bara elevernas problemlösningsförmåga utan också deras tålamod. Vi kunde vid redovisning

Tips! Var tydlig med att det inte får sticka ut några lösa stickor utan om en figur ska bestå av tre kvadrater, ska det bara finnas tre kvadrater.

Lektion 3

Problemlösning B: Rutor

Eleverna fick börja med att laborera med 4 rutor på sin whiteboards. Jag hade innan gått igenom ”dubletter”. Några elever hittade fler än 5 figurer men då kunde vi konstatera att det var just dubletter. Eleverna var sedan väl förberedda för uppgiften i lektionsboken. Det här var en uppgift eleverna verkligen gillade! Några elever försökte länge men hittade inte alla, då uppmanade jag dem till att invänta redovisningen och jobba på Flexmatematik istället.

Tips! Var tydlig med att rutornas sidor måste ha kontakt med varandra och inte ligga hörn mot hörn.

Kluring

Ännu en kluring som skapade många diskussioner! De absolut vanligaste svaren på omkretsen var 8 cm och 10 cm. Några elever hade rätt svar som var 12 cm. Vi tittade på hur eleverna hade tänkt.

Svar 8 cm: En elev förklarade att ”eftersom kvadratens sida ser ut att vara dubbelt så lång som sidan som visar att det är 1 cm med klammern, så tänkte jag att en sida i kvadraten är 2 cm. Kvadratens omkrets är då 8 cm”.

Svar 10 cm: En elev förklarade att ”eftersom den vita kvadraten är hälften så stor som den blåa kvadraten borde omkretsen vara 10 cm. 20/10”. ”Här tänker jag att den vita kvadraten är i skala 1:2”.

Svar 12 cm: En elev förklarade att ”eftersom en sida i den blåa kvadraten är 5 cm, tar jag bara bort 1 cm i varje hörn. En sida i den vita kvadraten är då 3 cm. Omkretsen är då 12 cm”.

När alla elever hade redovisat fick eleverna prata i paren om de olika lösningarna och efter ytterligare diskussioner kunde vi enas om ett svar.