Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vecka 4

Lektion 1

Symmetri A

Symmetri kände eleverna igen men var inte helt säkra på vad det innebar. I lektionsboken märkte jag att det ibland blir för många linjer men också att det blir för få. Vid redovisning såg jag att det var många elever som ändrade sitt svar. Alla elever svarade efter diskussion i par att en cirkel har oändligt med symmetrilinjer.

Tips! Uppmuntra eleverna att använda linjal. Det blir mycket tydligare då.

Lektion 2

Symmetri B

Många elever gillade uppgifterna i lektionsboken då de ”fick göra något annat än att arbeta med siffror” som en elev uttryckte det. Första uppgiften var inga problem men uppgift 19 var lite klurigare för många. I bildspelet kunde eleverna sätta ord på att de tar ut olika riktmärken när de speglar.

Tips! Tänk att de ”viker ett papper”. De viker då papperet på mitten där speglingslinjer går. Bitarna ska då passa som ett ”pussel”.

Lektion 3

Skala A

Eleverna har inte arbetat så mycket med skala tidigare. Här är jag tydlig med att vi kommer att arbeta med det många gånger till då många elever uttrycker att de tycker att det är svårt. I bildspelet övade vi mycket på ”hur många gånger får den korta sträckan plats i den långa”. Min upplevelse är att eleverna gynnas extra mycket av att prata i paren i de här uppgifterna.

I lektionsboken var det många elever som förstorade sträckan istället för att förminska. De missade också att de skulle rita sträckan med linjal.

Tips! Uppmuntra eleverna till att använda sig av division. Många elever tycker det blir enklare när jag hjälpte dem med innehållsdivision som ”hur många gånger får 3 plats i 24?”

Kluring

Den här lektion blev jag väldigt stolt över att det var så många elever som lyckades lösa uppgiften! Många elever hade ritat ett rutnät i figuren. De tänkte sedan att en sida är 4 cm, den andra 7 cm.