Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nyheter i yrkessvenska!

Bekanta dig med våra nyheter i yrkessvenska.

Ute nu: Yrkessvenska i barnomsorgen

Boken förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn.

Yrkessvenska i barnomsorgen är i första hand tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även elever som läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd har stor nytta av boken.

Läs mer här! | Bläddra i boken här!

Utkommer HT-18: Yrkessvenska i vård och omsorg

Nu omarbetas Yrkessvenska i vård och omsorg (tidigare Yrkessvenska i äldreomsorgen). Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor och sva-elever på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har stor nytta av boken. Eleverna får möta tio åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna.

Med boken får eleven:

* utifrån fallbeskrivning träna omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning
* bygga upp ett specifikt fras- och ordförråd
* genom muntliga och skriftliga övningar förberedas inför sin blivande yrkesroll inom vården.

Ute nu: Yrkessvenska i barnomsorgen

Boken förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn.

Yrkessvenska i barnomsorgen är i första hand tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även elever som läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd har stor nytta av boken.

Läs mer här! | Bläddra i boken här!

Utkommer HT-18: Yrkessvenska i vård och omsorg

Nu omarbetas Yrkessvenska i vård och omsorg (tidigare Yrkessvenska i äldreomsorgen). Boken är i första hand tänkt för elever som avslutat sin sfi-utbildning och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom vården. Även blivande undersköterskor och sva-elever på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har stor nytta av boken. Eleverna får möta tio åldringar som alla har olika behov av vård och omsorg. Genom deras berättelser får eleverna inblick i hur äldreomsorgen i Sverige fungerar samt i vilka yrkesverksamma situationer man kan tänkas hamna.

Med boken får eleven:

* utifrån fallbeskrivning träna omvårdnadskunskap och enklare rapportskrivning
* bygga upp ett specifikt fras- och ordförråd
* genom muntliga och skriftliga övningar förberedas inför sin blivande yrkesroll inom vården.

Rivstart Yrkesliv sätter fokus på jobbet

Möten, projekt, chefen, arbetsmiljö, att vara nyanställd.

Rivstart Yrkesliv är en fristående del av serien Rivstart. Här finns texter och övningar med fokus på ett generellt språk och den kulturella kompetens som behövs för ett yrkesliv i Sverige. Här finns teman som arbetsmarknad, arbetsplatskultur, möten och projekt. I boken finns kommunikationsövningar som ger eleverna verktyg att använda språket. De får tips och träningsuppgifter för olika situationer. Skrivuppgifterna är anpassade efter skriftliga situationer på arbetet. 

Läs mer Bläddra i boken

Vi besöker olika arbetsplatser i Sju jobb

För vuxna elever som läser kurs B inom sfi, eller för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion, finns läromedlet Sju jobb. Fastighetsskötare, barnskötare, busschaufför, två olika butiksanställda, hemtjänstpersonal och kafébiträde/kaféägare är de sju yrkesroller vi tittar närmare på. Eleverna får träning i att jobba med epost, diagram, semesterscheman, anställningsbevis, att tolka kvitton och andra relevanta yrkesrelaterade sysslor.

Boken är inläst och finns hos Inläsningstjänst >

Läs mer | Bläddra i boken

Sex yrkesprofiler - böcker för yrkessvenska

Harrys hörna Idas arbetsvecka Förskolan Liljan

 

Vinklar och rör Bakom ratten Hos Karlssons

Harrys hörna Idas arbetsvecka Förskolan Liljan

 

Vinklar och rör Bakom ratten Hos Karlssons

Läromedel i Sfi

Hej! Här hittar du kvalitetssäkrade läromedel för elever som läser på sfi. För dig som är lärare erbjuder vi också undervisningsstöd.
Utforska Läromedel i Sfi