Förskolan Liljan

Att arbeta inom barnomsorgen

Digital lärresurs SFI SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2 SFI, Studieväg 3
SFI VUX

Boken handlar om hur det kan vara att arbeta inom svensk barnomsorg. Passar på sfi kurs C och D men fungerar även på andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.


Tryckta läromedel

Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg
Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg
Utgivningsdatum 2007-06-19
80 Sidor
ISBN 9789127723221
Häftad

Digitala läromedel

Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg Digital Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg Digital
Framåt Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg Digital
Utgivningsdatum 2012-04-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127425903
Onlineprodukt

Om Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg

Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Förskolan Liljan ingår i en bokserie för yrkessvenska där totalt sex yrkesprofiler presenteras. Titlar i serien:

* Bakom ratten - Att arbeta med transport
* Förskolan Liljan - Att arbeta inom barnomsorg
* Idas arbetsvecka - Att arbeta inom vård och omsorg
* Harrys hörna - Att arbeta inom handel
* Hos Karlssons - Att arbeta på restaurang och i storkök
* Vinklar och rör - Att arbeta med teknik