Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så kompenserar vi för våra utsläpp

Natur & Kultur arbetar aktivt med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. I september 2020 blev vi Sveriges första klimatneutrala bokförlag.

Vi beräknar (från och med 2019) hela bokförlaget Natur & Kulturs utsläpp av koldioxidekvivalenter och kompenserar för detta med vår samarbetspartneTricorona Climate Partner.

Det projekt som Natur & Kulturs kompensation går till heter Tropical Mix. Det är verifierat av Gold Standard, en standard som är initierad av miljörörelsen med WWF i spetsen. 

Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete! Per Almgren, vd för Natur & Kultur
Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald.

Tropical Mix

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flera respekterade certifieringar. I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem. Projektet Tropical Mix fokuserar också på återplantering av naturlig skog och huvudsakligen inhemska arter planteras vilket behövs för biodiversitetens skull. 

Levererad klimatnytta

Tropical Mix är ett så kallat ex-post projekt. Det innebär att den klimatnytta Natur & Kultur ger stöd till redan har skapats i projektet och är levererad till världen. Få trädprojekt klarar Gold Standards krav och därför finns det inte så många sådana. 

Läs gärna mer om Tropical Mix här.

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flera respekterade certifieringar. I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem. Projektet Tropical Mix fokuserar också på återplantering av naturlig skog och huvudsakligen inhemska arter planteras vilket behövs för biodiversitetens skull. 

Levererad klimatnytta

Tropical Mix är ett så kallat ex-post projekt. Det innebär att den klimatnytta Natur & Kultur ger stöd till redan har skapats i projektet och är levererad till världen. Få trädprojekt klarar Gold Standards krav och därför finns det inte så många sådana. 

Läs gärna mer om Tropical Mix här.

Klimatkompensation 2020
Klimatkompensation 2019
Klimatkompensation 2018
Klimatkompensation 2017
Klimatkompensation 2016