Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så klimatinvesterar vi

Vi investerar i verifierade trädprojekt som tar upp koldioxid i atmosfären.

Vi beräknar (från och med 2019) hela bokförlaget Natur & Kulturs utsläpp av koldioxidekvivalenter och kompenserar för detta med vår samarbetspartner Atmoz Consulting.

Det projekt som Natur & Kulturs kompensation går till heter Tropical Mix. Det är verifierat av Gold Standard, en standard som är initierad av miljörörelsen med WWF i spetsen.

Läs mer om Tropical Mix här

Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald.

Tropical Mix

Projektet Tropical Mix i Panama återställer den biologiska mångfalden och skapar ett hälsosamt skogsekosystem på över 13,385 hektar som annars hade varit skövlad eller övergiven. Hittills har mer än 7,5 miljoner träd planterats i området. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten, vilket i sin tur minskar risken för erosion.

Levererad klimatnytta

Tropical Mix är ett så kallat ex-post projekt. Det innebär att den klimatnytta Natur & Kultur ger stöd till redan har skapats i projektet och är levererad till världen. Få trädprojekt klarar Gold Standards krav och därför finns det inte så många sådana. 

Läs gärna mer om Tropical Mix här.

Projektet Tropical Mix i Panama återställer den biologiska mångfalden och skapar ett hälsosamt skogsekosystem på över 13,385 hektar som annars hade varit skövlad eller övergiven. Hittills har mer än 7,5 miljoner träd planterats i området. Det binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten, vilket i sin tur minskar risken för erosion.

Levererad klimatnytta

Tropical Mix är ett så kallat ex-post projekt. Det innebär att den klimatnytta Natur & Kultur ger stöd till redan har skapats i projektet och är levererad till världen. Få trädprojekt klarar Gold Standards krav och därför finns det inte så många sådana. 

Läs gärna mer om Tropical Mix här.

Klimatkompensation 2020
Klimatkompensation 2019
Klimatkompensation 2018
Klimatkompensation 2017
Klimatkompensation 2016