Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sju tips för att göra alla elevers språk och erfarenheter synliga och hörbara i undervisningen

Jim Cummins är professor emeritus vid University of Toronto i Kanada och författare till boken "Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid”.

Jim Cummins sju tips för att göra alla elevers språk och erfarenheter synliga och hörbara i undervisningen:

 1. Häng upp exempel på skolarbeten på svenska och andra språk runt om i skolmiljön. Det signalerar till elever och föräldrar att elevernas språkliga färdigheter ses som en tillgång på skolan. 

 2. Uppmuntra nyanlända elever att använda sitt förstaspråk i exempelvis grupparbeten som sedan ska presenteras för hela klassen på svenska. Då begränsas inte elevens möjlighet att engagera sig i projektet, och förstaspråket blir ett medel för fördjupad förståelse i det svenska språket.

 3. Säkerställ att skolbiblioteket har en bra samling böcker på flera olika språk samt tvåspråkiga böcker, som studenter kan läsa och föräldrar kanske kan låna hem.

 4. Varje dag kan en eller två studenter ta med ett ord (eller en enkel fras) från sitt förstaspråk till klassrummet och förklara varför de valde det ordet och vad det betyder. Alla elever och lärare lär sig ordet, och eventuellt också att skriva det. Elever som talar språket kan agera som ”lärare”.

 5. Låt eleverna som en del i matematikundervisningen göra en språkundersökning på skolan och sedan skapa olika grafer för att visa och sprida sina resultat.

 6. Google Translate kan användas för många olika ändamål – till exempel kan nyanlända skriva på sitt förstaspråk och generera en grovöversättning med Google Translate, som sedan kan rättas och förfinas med hjälp av andra studenter och/eller läraren.

 7. Google Earth kan användas för att ”zooma in” städer och regioner i elevernas ursprungsland. Som en del av samhällskunskapen kan eleverna beskriva och jämföra aspekter av sitt ursprungsland och Sverige eller andra platser.

  Från föreläsningen ”Mångfald i skolan” hos Natur & Kultur den 1 oktober 2018.
 1. Häng upp exempel på skolarbeten på svenska och andra språk runt om i skolmiljön. Det signalerar till elever och föräldrar att elevernas språkliga färdigheter ses som en tillgång på skolan. 

 2. Uppmuntra nyanlända elever att använda sitt förstaspråk i exempelvis grupparbeten som sedan ska presenteras för hela klassen på svenska. Då begränsas inte elevens möjlighet att engagera sig i projektet, och förstaspråket blir ett medel för fördjupad förståelse i det svenska språket.

 3. Säkerställ att skolbiblioteket har en bra samling böcker på flera olika språk samt tvåspråkiga böcker, som studenter kan läsa och föräldrar kanske kan låna hem.

 4. Varje dag kan en eller två studenter ta med ett ord (eller en enkel fras) från sitt förstaspråk till klassrummet och förklara varför de valde det ordet och vad det betyder. Alla elever och lärare lär sig ordet, och eventuellt också att skriva det. Elever som talar språket kan agera som ”lärare”.

 5. Låt eleverna som en del i matematikundervisningen göra en språkundersökning på skolan och sedan skapa olika grafer för att visa och sprida sina resultat.

 6. Google Translate kan användas för många olika ändamål – till exempel kan nyanlända skriva på sitt förstaspråk och generera en grovöversättning med Google Translate, som sedan kan rättas och förfinas med hjälp av andra studenter och/eller läraren.

 7. Google Earth kan användas för att ”zooma in” städer och regioner i elevernas ursprungsland. Som en del av samhällskunskapen kan eleverna beskriva och jämföra aspekter av sitt ursprungsland och Sverige eller andra platser.

  Från föreläsningen ”Mångfald i skolan” hos Natur & Kultur den 1 oktober 2018.

Lästips på temat flerspråkighet:

Flerspråkiga elever

Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar Jim Cummins, världens ledande forskare på området, vad lärare kan göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas. Boken Flerspråkiga elever - effektiv undervisning i en utmanande tid stakar därmed ut vägen mot en likvärdig skola.

Läs mer

Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet

Hur kan man göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt? Denna bok ger dig råd och inspiration för att undervisa nyanlända elever i årskurs 1– 6.

Läs mer

Att undervisa nyanlända

I boken Att undervisa nyanlända får vi följa läraren Anna Kayas utvecklingsresa. Vi får ta del av många års reflektioner, erfarenheter och lärande samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov. Boken vänder sig till alla grundskollärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp. 

Läs mer

Transspråkande

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden.

Läs mer

Translanguaging

Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur ett socialt och kognitivt perspektiv, skriven av Ofelia Garcia och Li Wei. 

Läs mer

Svenska som andraspråk i förskolan

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?

Läs mer