Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet

Ingår i Inputserien

Hur kan man göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt? Denna bok ger dig råd och inspiration för att undervisa nyanlända elever i årskurs 1– 6.

Tryckta läromedel

Input Nyanlända elever
Häftad 184 sidor. 2016-08-24. ISBN 9789127446137
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Input Nyanlända elever

Om Nyanlända elever

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Den innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. 

I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte minst förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever snabbt ska utveckla både ett funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk.

Om författaren

Sara Persson undervisar framgångsrikt i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik. Genom sina föreläsningar och skrivande i bloggen Hjärtat hos@frksarapersson har hon fått förståelse för att lärare som tar emot nyanlända efterfrågar information om mottagande, undervisningsråd och konkreta lektionstips.