Translanguaging

Flerspråkighet som resurs i lärandet

Av Ofelia Garcia och Li Wei. Översatt av Christian Nilsson

Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur ett socialt och kognitivt perspektiv, skriven av Ofelia Garcia och Li Wei. 

Tryckta utgåvor

Translanguaging
Häftad 180 sidor. 2018-02-24. ISBN 9789127818729
Köp direkt via din återförsäljare

Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv. Författarna Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken:

  • hur teorierna bakom flerspråkighet har utvecklats
  • hur translanguaging förhåller sig till tidigare teorier och modeller för språkinlärning och flerspråkighetsutveckling
  • hur translanguaging kan användas ur elevers perspektiv för inlärning såväl som ur lärares perspektiv för undervisning.

Boken Translanguaging – flerspråkighet som resurs i lärandet inspirerar och sammanfattar vad flerspråkighet kan bidra med som en undersökande, nyskapande och omskapande kraft. Den vänder sig till alla lärare och studenter med anknytning till svenska som andraspråk.