Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digitaliseringen i skolan – så mycket mer än datakunskap

Intervju med Frida Monsén: Vad är viktig kunskap? För lärare är frågan ständigt närvarande och svaret föränderligt. Hur ger man kunskap som inte bara för eleven framåt utan också samhället i stort?

I sin nyutkomna bok Digital kompetens i skolan och i klassrummet visar Frida Monsén hur digitaliseringen i skolan kan hjälpa till att nå dit. Med den kan man fördjupa kunskaperna, öka motivationen och dessutom göra eleverna bättre rustade i en värld av fake news och ett informationsöverflöd. 

» Många har känt att digitaliseringen är något av en belastning, det är ännu en sak man som lärare måste tänka på och få med i lektionsplaneringen. Men det kan enkelt vävas in i de andra ämnena och med rätt metoder och verktyg blir digitaliseringen en integrerad del i den utbildning som redan ges. «

Frida Monsén är utbildad lärare och utvecklingsledare med digitalisering som spetskompetens. I sin bok visar hon hur ämnet handlar om så mycket mer än att bara lära eleverna att hantera en dator. I slutändan handlar det också om att forma framtidens digitalt kompetenta medborgare. Utifrån den tanken är det också lättare att se hur digitaliseringen kan hittas i flera ämnen, för att inte säga alla. 

» I ett projekt som heter Livets lotteri får eleverna ett land slumpvis tilldelat till sig. Sedan får de själva skapa påhittade personer och deras berättelser om landet. Men för att göra det så trovärdigt som möjligt måste de först ta reda på fakta. Det blir en uppgift som sträcker sig över flera ämnen som svenska, engelska och NO. Visst skulle jag kunna ge dem frågor att svara på istället men det blir varken lika roligt eller givande. « 


Men digitaliseringen fyller också en annan viktig funktion i skolan, som bara blir mer och mer nödvändig: Vikten av källkritik och informationshantering. 

» Man tänker nog lätt att eleverna ska få göra en film för att skapa någonting. Men det är bara en del av det hela, det stora jobbet ligger i informationshanteringen, hur man förhåller sig till den och undersöker den. I den här processen är läraren viktigare än någonsin idag. Om man bara låter eleverna använda en enda källa är det inte på riktigt. «

Idag pågår den största delen av samhällsdiskussionerna på nätet. Att lära sig använda tjänster kopplade till samhällslivet, skaffa sig relevant in ­ formation och att inte dras med i drev blir därför en viktig del av utbildningen. 

» Att göra en egen film är ett sätt att undersöka hur man sätter ihop bild och ljud så att det påverkar tittaren. Då kan man också lättare förstå hur åsikter framförs och säljs. « 


I en klass fick eleverna undersöka ämnet islam också med fokus på informationssökning och källkritik. Detta därför att ämnet kändes laddat och många hade lösryckta förkunskaper. De fick därför läsa flera texter och tillsammans diskutera olika perspektiv. Vems perspektiv kommer fram och varför? 

» Det är min erfarenhet att eleverna blir mer motiverade av att upptäcka och utforska information på egen hand. Men som lärare måste man sedan handleda i hur man hanterar själva informationen. Hur kan man förstå en text ihop med bildvalet? Vad är bildanalys? Jag har jobbat med digitalisering i tio års tid och det jag framför allt lärt mig är att den kan leda till mer framtidskompetens och ett större lärandedjup. «

Av: Caroline Hainer | Foto: Marit Silverberg Solblad

I sin nyutkomna bok Digital kompetens i skolan och i klassrummet visar Frida Monsén hur digitaliseringen i skolan kan hjälpa till att nå dit. Med den kan man fördjupa kunskaperna, öka motivationen och dessutom göra eleverna bättre rustade i en värld av fake news och ett informationsöverflöd. 

» Många har känt att digitaliseringen är något av en belastning, det är ännu en sak man som lärare måste tänka på och få med i lektionsplaneringen. Men det kan enkelt vävas in i de andra ämnena och med rätt metoder och verktyg blir digitaliseringen en integrerad del i den utbildning som redan ges. «

Frida Monsén är utbildad lärare och utvecklingsledare med digitalisering som spetskompetens. I sin bok visar hon hur ämnet handlar om så mycket mer än att bara lära eleverna att hantera en dator. I slutändan handlar det också om att forma framtidens digitalt kompetenta medborgare. Utifrån den tanken är det också lättare att se hur digitaliseringen kan hittas i flera ämnen, för att inte säga alla. 

» I ett projekt som heter Livets lotteri får eleverna ett land slumpvis tilldelat till sig. Sedan får de själva skapa påhittade personer och deras berättelser om landet. Men för att göra det så trovärdigt som möjligt måste de först ta reda på fakta. Det blir en uppgift som sträcker sig över flera ämnen som svenska, engelska och NO. Visst skulle jag kunna ge dem frågor att svara på istället men det blir varken lika roligt eller givande. « 


Men digitaliseringen fyller också en annan viktig funktion i skolan, som bara blir mer och mer nödvändig: Vikten av källkritik och informationshantering. 

» Man tänker nog lätt att eleverna ska få göra en film för att skapa någonting. Men det är bara en del av det hela, det stora jobbet ligger i informationshanteringen, hur man förhåller sig till den och undersöker den. I den här processen är läraren viktigare än någonsin idag. Om man bara låter eleverna använda en enda källa är det inte på riktigt. «

Idag pågår den största delen av samhällsdiskussionerna på nätet. Att lära sig använda tjänster kopplade till samhällslivet, skaffa sig relevant in ­ formation och att inte dras med i drev blir därför en viktig del av utbildningen. 

» Att göra en egen film är ett sätt att undersöka hur man sätter ihop bild och ljud så att det påverkar tittaren. Då kan man också lättare förstå hur åsikter framförs och säljs. « 


I en klass fick eleverna undersöka ämnet islam också med fokus på informationssökning och källkritik. Detta därför att ämnet kändes laddat och många hade lösryckta förkunskaper. De fick därför läsa flera texter och tillsammans diskutera olika perspektiv. Vems perspektiv kommer fram och varför? 

» Det är min erfarenhet att eleverna blir mer motiverade av att upptäcka och utforska information på egen hand. Men som lärare måste man sedan handleda i hur man hanterar själva informationen. Hur kan man förstå en text ihop med bildvalet? Vad är bildanalys? Jag har jobbat med digitalisering i tio års tid och det jag framför allt lärt mig är att den kan leda till mer framtidskompetens och ett större lärandedjup. «

Av: Caroline Hainer | Foto: Marit Silverberg Solblad

Tre tips: Så kan du jobba med digital kompetens redan imorgon

  • Börja varje lektionpass med att "samgoogla" kring ett aktuellt ämne och diskutera de källor ni hittar. 
  • Skapa ett klasskonto på Twitter och bestäm tillsammans vilka ni ska omvärldsbevaka/följa som kan vara intressanta för olika ämnen. 
  • Lär eleverna hur de hittar bilder och musik med Creative Commonlicens att använda i sina arbeten

 

  • Börja varje lektionpass med att "samgoogla" kring ett aktuellt ämne och diskutera de källor ni hittar. 
  • Skapa ett klasskonto på Twitter och bestäm tillsammans vilka ni ska omvärldsbevaka/följa som kan vara intressanta för olika ämnen. 
  • Lär eleverna hur de hittar bilder och musik med Creative Commonlicens att använda i sina arbeten

 

Digital kompetens – i skolan och i klassrummet

Hur kan digital kompetens bli en naturlig del i alla skolämnen? I denna bok diskuteras just den frågan tillsammans med hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet. 

Läs mer