Digital kompetens - i skolan och i klassrummet

Ingår i Inputserien

Lärarlitteratur
1-3 4-6 7-9

Hur kan digital kompetens bli en naturlig del i alla skolämnen? I denna bok diskuteras just den frågan tillsammans med hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet. 


Tryckta läromedel

Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Utgivningsdatum 2017-09-25
120 Sidor
ISBN 9789127450004
Häftad
Provläs

Om Digital kompetens i skolan och i klassrummet

Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor.

Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medborgare. I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande projekt för digital kompetens.

På samma sätt som att alla lärare behöver vara språklärare och engagera sig i elevernas läs- och skrivutveckling, behöver alla lärare vara delaktiga i att forma digitalt kompetenta medborgare.

Om författaren

Frida Monsén är lärare och föreläsare, med digitalisering som spetskompetens. Vid sina föreläsningar fokuserar hon på skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik.