Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digital kompetens – i skolan och i klassrummet

Hur kan digital kompetens bli en naturlig del i alla skolämnen? I denna bok diskuteras just den frågan tillsammans med hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet. 

Läs mer...
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet

Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet

Utkom 25 september 2017

Isbn
9789127450004
Typ
Häftad
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.
357 kr
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Utkom 25 sep 2017
ISBN 9789127450004
357 kr
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
357 kr
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Utkom 25 sep 2017
ISBN 9789127450004
357 kr
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Ingen Författare
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet
Input Digital kompetens i skolan och i klassrummet

Andra intressanta titlar

Om Digital kompetens i skolan och i klassrummet

Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor.

Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medborgare. I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande projekt för digital kompetens.

På samma sätt som att alla lärare behöver vara språklärare och engagera sig i elevernas läs- och skrivutveckling, behöver alla lärare vara delaktiga i att forma digitalt kompetenta medborgare.

Om författaren

Frida Monsén är lärare och föreläsare, med digitalisering som spetskompetens. Vid sina föreläsningar fokuserar hon på skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik.