Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Basläromedel för sfi - vilka passar dina elever?

Behöver du basläromedel för kurser i sfi, språkintroduktion eller förberedelseklass? Läs mer om våra läromedel för nyanlända elever.

Mål - innehåller allt i kursplanen och lite till

Mål är ett läromedel för nyanlända vuxna och ungdomar som behöver metodisk stöttning i klassrummet och vid självstudier. Med hjälp av övningar i bok och på webben samt den Interaktiva studiehandledningen kan eleverna lära sig språket i sin egen takt. 

Framåt - för vuxna och ungdomar som behöver en långsam och grundlig studiegång

Framåt är ett läromedel för vuxna och ungdomar som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns. 

Mål passar för:

* sfi kurs B och C
* språkintroduktion
* förberedelseklass

Lärobok
10 kapitel med flera teman och många olika texttyper med tillhörande övningar.

Övningsbok och webbövningar
Underlättar individuell undervisning. Övningsboken fångar upp elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen hjälper dig att anpassa undervisningen för flera kunskapsnivåer.

Interaktiv studiehandledning
Eleven lotsas stegvis genom läroboken. Fungerar mycket bra för klassrum med olika språknivåer och för studier på distans.

Läs mer om Mål och bläddra i böckerna här!

Framåt passar för:

* sfi kurs A-C
* språkintroduktion
* förberedelseklass
* läs- och skrivinlärning

Framåt A
Tre elevböcker och tillhörande lärarhandledningar som ger en bra start på läs- och skrivinlärningen. Lärarhandledningen innehåller bland annat instruktioner, extra övningar, kopieringsunderlag, uttalsstöd och bedömningsstöd vid läs- och skrivinlärning.

Framåt B och C; textbok, övningsbok och lärarhandledning
Textböckerna är indelade efter teman och innehåller flera olika typer av texttyper. Övningsböckerna hjälper eleven att träna på läsförståelse samt ord och begrepp. På webben finns ordlistor och fler övningar.

Lärarhandledningarna innehåller lärarinstruktioner till varje kapitel. Du får också tillgång till lärarmaterial online, bland annat kopieringsunderlag, hörövningar, ljudfiler och webbövningar.

Läs mer om Framåt och bläddra i böckerna här!

Du har väl koll på Rivstart?

Den snabbaste vägen till språket!

Rivstart passar den studievana eleven med sin tydliga struktur och varierade övningar. Läromedlet består av en textbok, övningsbok, app och lärarhandledning.

Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (GERS) och går igenom nivåerna A1–C1. Rivstart passar även bra för studier på egen hand eftersom pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå.

Läs mer om Rivstart och bläddra i böckerna här!