Mål 1

Lugn progression och metodisk stöttning

Digital lärresurs SFI, Studieväg 2
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Mål är ett läromedel för nyanlända vuxna och ungdomar som behöver metodisk stöttning i klassrummet och vid självstudier.  Med hjälp av övningar i bok och på webben samt den Interaktiva studiehandledningen kan eleverna lära sig språket i sin egen takt.


Tryckta läromedel

Mål 1 Lärobok inkl ljudfiler, fjärde upplagan Mål 1 Lärobok inkl ljudfiler, fjärde upplagan
Mål 1 Lärobok inkl ljudfiler, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-09-28
259 Sidor
ISBN 9789127425613
Häftad
Provläs
Mål 1 Övningsbok, fjärde upplagan Mål 1 Övningsbok, fjärde upplagan
Mål 1 Övningsbok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-10-03
160 Sidor
ISBN 9789127426344
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Mål 1 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan Mål 1 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Mål 1 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2019-03-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127455979
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Mål 1

Om Mål

Lärobok

Måls lärobok innehåller tio kapitel med flera teman och många olika texttyper. Efter texterna finns övningar. Alla texter är intalade och till varje kapitel finns hörövningar.

Övningsbok och webbövningar

De omfattande övningsböckerna och en mängd webbövningar gör att det blir lättare med individanpassad undervisning. Övningsboken fångar upp elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken.

Lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen hjälper dig att anpassa under visningen för flera kunskaps-nivåer. Här hittar du bland annat NP-liknande prov, diskussionsbilder och bedömningsstöd. Här hittar du också Mål som digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Kostnadsfritt extramaterial

Mål fortsätter på webben! Här finns extramaterial som filmer, självrättande webbövningar och många ljudfiler. 

Så fungerar Mål

1. Lärobok
Kapitlen i Mål innehåller ett/flera teman, till exemepel att beställa tid, känslor, vardagsspråk och slang.
2. Texttyps- och vardagsträning
Eleven får öva på olika texttyper så som berättande och beskrivande text, faktatext och dialoger. De får även bekanta sig med blanketter, sms, mejl och kvitton - för att klara av vardagen lättare.
3. Öva
Efter texterna får eleverna träna på nya ord samt göra läsförståelse-, ord-, diskussions- och grammatikövningar. Boken innehåller även hörövningar samt övningar i betoning och uttal.
4. Övningsbok
Från många texter och övningar i läroboken finns det möjlighet att gå över till övningsboken och webbövningarna för att repetera och befästa kunskaperna. Där finns övningar i läsförståelse, ordkunskap och grammatik.
5. Sammanfatta och samtala
I slutet av varje kapitel i läroboken finns ett bildtema som ligger till grund för muntlig kommunikation. I övningsboken finns fler övningar till bilderna. Vid avslutat kapitel går ni vidare till nästa.

Mål 1 Interaktiv Studiehandledning

Digital studiehandledning till Mål 1 lärobok och övningsbok. Fungerar som elevens egen handledare! Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. Den är framtagen med tanke på det ökade behovet av individuell undervisning och kan användas på dator, surfplatta eller smartphone.

Läs mer