Mål 1

Ett basläromedel för sfi, kurs B och C/Språkintroduktion som innehåller allt som nämns i kursplanen och lite till för att dina elever ska klara kunskapskraven. Mål leder vägen i elevens eget tempo fram till kunskapsmålen för utbildning i svenska för invandrare, studieväg 2 kurs B och C. 

Tryckta läromedel

Mål 1 Lärobok inkl ljudfiler, fjärde upplagan
Häftad 259 sidor. ISBN 9789127425613
321 kr
Se priser hos våra återförsäljare
Mål 1 Övningsbok, fjärde upplagan
Häftad 160 sidor. ISBN 9789127426344
167 kr
Se priser hos våra återförsäljare
Mål 1 Lärarhandledning med cd, fjärde upplagan
Specialbindning 244 sidor. ISBN 9789127426580
1300 kr
Se priser hos våra återförsäljare

Extramaterial

Mål 1
Extramaterial, ExtramaterialElev

Om Mål

Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Nya upplagan innehåller en mängd olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag. Beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram är exempel på innehåll i böckerna. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av verkliga människor.

Stadig progression och individanpassning

Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Även lärarhandledningen är reviderad och innehåller nu mer material och bedömningsstöd. Läs mer om lärarhandledningen längre ned på sidan. Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt.

Allt du och dina elever behöver

Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt. Mål innehåller allt du behöver för att känna dig trygg med att dina elever ska behärska svenskan så att de kan ta sig fram i det svenska samhället och klara kunskapskraven för sfi studieväg 2.

Mer prat på lektionerna

Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra. Med Mål får man prata på lektionerna! Inloggningskod för ljudfiler och hörövningar hittar du på omslagets insida. 

Fördjupning med övningsboken

I Mål finns det gott om extra övningar, repetitionstillfällen och möjligheter för individanpassning och fördjupning. Övningsboken innehåller ännu mer övningar för att eleverna ska kunna träna extra på det de behöver och jobba mer självständigt. Övningarna fångar in elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken och fokuserar på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. 

Grammatik

I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på sin grammatik. I lärobokens slutdel finns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer om Målgrammatiken här.

Lärarhandledning för flexibel undervisning

Lärarhandledningarna till Mål 1 och Mål 2 innehåller ett mycket omfattande material som är till stor hjälp i undervisningen. Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa undervisningen för skiftande kunskapsnivåer.

Ännu mer prat på lektionerna

Lärarhandledningarna består av en tryckt del samt fyra cd-skivor. De inne håller bland annat hörförståelse till proven, lärobokens samtliga texter och hörövningar, allt kopieringsunderlag, extramaterial, prov samt färgbilder som stöd för samtal och diskussion. Förutom många mindre illustrationer av enskilda ord innehåller lärarhandledningen även kapitlens temabilder.

Provförberedande

I lärarhandledningen finns bedömningsstöd och prov som är anpassade för att förbereda eleverna för de nationella sfi-proven.

Kort om Mål:

* Individualisering & flexibilitet
* Verkliga situationer & texttyper
* Långsam progression
* Filmer och webbövningar
* Sfi kurs B & C
* Språkintroduktion och förberedelseklass

Mål 1 interaktiv studiehandledning

Den interaktiva studiehandledningen är ett nytt digitalt verktyg i serien Mål. Den gör det ännu enklare för eleven att lära sig svenska i sin egen takt, medan läraren får mer tid för individuell handledning. Handledningen fungerar på dator, surfplatta och smarttelefon och är väl lämpad för flippat klassrum och studier på distans. Med Mål 1 Interaktiv studiehandledning kan du låta eleverna arbeta individuellt i sin egen takt, och öka sina möjligheter att uppfylla kunskapskraven.