Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Född 1963. Vd på Natur & Kultur sedan 2012. Tidigare VD för PAN Vision, förlagschef inom Liber och flera chefsbefattningar inom MTG, samt jobbat med mediefrågor på Kulturdepartementet. Civ.ek från HHS, samt studier vid Sorbonne och Insead. Styrelseordförande i rättighetsbolaget Partner in Stories, Weyler förlag och Atlantis bokförlag. Styrelseledamot i Förlagssystem och det digitala läromedelsförlaget Digilär.

Per Almgren, vd stiftelsen Natur & Kultur