Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur samordnar sin utgivning inom högskola och läromedel

Bokförlaget Natur & Kultur avser att stärka sin utgivning inom det akademiska området och har därför för avsikt att samordna denna med utgivningen inom läromedel och allmänlitteratur.

– Tack vare de skalfördelar denna förändring ger kommer vi att kunna arbeta med än mer kraft i vår utgivning av läromedel och akademisk litteratur, inte minst i digitala frågor. Samtidigt stärker vi sälj- och marknadsföringsarbetet genom att samla våra resurser, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

I den nya organisationen kommer bokförlaget Natur & Kultur att bestå av de två förlagsdelarna Läromedel & Akademisk och Allmänlitteratur.

Den populärpsykologiska utgivningen flyttas från Akademisk utgivning till Allmänlitteratur som ett led i förändringen.

– Vi jobbar kraftfullt med digitaliseringen och här kan läromedel och den akademiska utgivningen samverka än mer för att förstärka pedagogiska mervärden, inte minst genom vetenskaplig förankring, säger Per Almgren.

Samverkan mellan arbetsgivare och fack har skett löpande i denna fråga, och nu vidtar MBL-förhandlingar.

För mer information:
Per Almgren, vd Natur & Kultur
per.almgren@nok.se,
telefon 070–650 92 33