Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Användarintervju: Utveckla dina elevers digitala kompetens i Qnoddarnas värld

Individualiserad undervisning, enklare administration och ett verktyg för att arbeta med digital kompetens i klassrummet – alla eftersträvansvärda egenskaper hos ett läromedel. Med Qnoddarnas värld för åk 1-3 får läraren Viktoria Wallhult ut allt detta och mer tillsammans med eleverna på Utbynässkolan i Göteborg.

Qnoddarnas värld (QV) är ett heldigitalt läromedel i svenska och matematik för årskurs 1-3. Det är ett lekfullt, interaktivt och heltäckande läromedel som är tillgängligt för iPad. QV är utvecklat av Natur & Kultur i ett samarbete mellan pedagoger och spelutvecklare i enlighet med Lgr 11. Varje årskurs har en tillhörande app där eleverna finner hundratals interaktiva övningar och för lärarna finns en lärarklient samt tryckta lärarhandledningar.

Hur upplever användarna Qnoddarnas värld? 

En av användarna är Viktoria Wallhult från Utbynässkolan i Göteborg. Hon undervisar i svenska, matematik, no och so i årskurs 1 och använder QV för både svenska och matematik.

Utbynässkolan fick iPads till eleverna höstterminen 2017. Drygt 75 stycken av skolans elever använder QV och Viktoria använder läromedlet som ett komplement till böcker. I svenska får eleverna läsa Natur & Kulturs ABC-klubben, Den magiska kulan och samtidigt arbeta med qnoddarna. För att variera undervisningen plockar Viktoria Wallhult olika delar från läromedlen och kombinerar efter elevernas behov.

– Jag använder ABC-klubben och Qnoddarnas värld tillsammans för att eleverna då kan arbeta parallellt med samma ämne. Vi kanske arbetar med en viss bokstav. Då kan eleverna först läsa om den i Den magiska kulan för att sedan öva på att skriva den i Qnoddarnas värld.

Att öva på bokstäver i en surfplatta istället för med en penna menar Viktoria Wallhult är speciellt bra för de barn som inte har färdigutvecklat sin finmotorik än. Genom att skriva med hela fingret ligger fokus på bokstaven och dess form – och inte på hur man håller i en penna.

Hur kan en lektion med Qnoddarnas värld se ut i klassrummet? 

Viktoria Wallhult menar att det finns många olika sätt att använda läromedlet – och det finns därför ingen typisk lektion. Men ett populärt upplägg som hon ofta använder, i både svenska och matematik, är att först ha en gemensam genomgång utifrån en lärobok för att sedan låta eleverna arbeta självständigt med uppgifter i QV. Läromedlet fungerar även bra för extrauppgifter, speciellt i matematiken:

– När vi arbetade med Tid i min etta, fick eleverna först jobba i matteboken, och de som blev klara fick ytterligare uppgifter med qnoddarna.

Efter att ha använt Qnoddarnas värld i snart ett läsår – vilka funktioner tycker du är bäst med läromedlet?

– Jag gillar att man kan individualisera undervisningen – eftersom det går att låsa och låsa upp specifika uppgifter för specifika elever. Administrationen är lätt att styra via lärarklienten, och man kan enkelt hålla koll på hur det går för varje enskild elev. När jag vill att eleverna ska gå till en viss uppgift kan jag placera en vinkande qnodd där som visar vägen – det är en funktion som både jag och eleverna uppskattar. Eleverna kan arbeta självständigt, både enskilt och i grupp tillsammans med qnoddarna.

Digital kompetens  – obligatorisk till höstterminen  

– Eftersom digital kompetens spelar en så stor roll i samhället är det bra att man börjar i tid. Qnoddarnas värld blir ett lärande verktyg för såväl svenska och matematik, som i att lära sig skriva på iPad, fortsätter Viktoria Wallhult. Hon kunde se att de som inte har en surfplatta hemma kunde ha lite svårt i början, men numera finns ingen skillnad.

Vad tycker eleverna är roligast med att jobba med QV?

– I matematiken finns det till exempel en uppgift som handlar om att kolla hur lång tid det tar att hoppa tio gånger. Eleverna lägger sedan in resultatet i appen, vilket gör att det skapas en verklighetsförankring i uppgifterna. Mina elever tycker det är väldigt kul när de får uppgifter i appen som de ska göra i verkligheten.

Text: Ella Schierbeck

Qnoddarnas värld (QV) är ett heldigitalt läromedel i svenska och matematik för årskurs 1-3. Det är ett lekfullt, interaktivt och heltäckande läromedel som är tillgängligt för iPad. QV är utvecklat av Natur & Kultur i ett samarbete mellan pedagoger och spelutvecklare i enlighet med Lgr 11. Varje årskurs har en tillhörande app där eleverna finner hundratals interaktiva övningar och för lärarna finns en lärarklient samt tryckta lärarhandledningar.

Hur upplever användarna Qnoddarnas värld? 

En av användarna är Viktoria Wallhult från Utbynässkolan i Göteborg. Hon undervisar i svenska, matematik, no och so i årskurs 1 och använder QV för både svenska och matematik.

Utbynässkolan fick iPads till eleverna höstterminen 2017. Drygt 75 stycken av skolans elever använder QV och Viktoria använder läromedlet som ett komplement till böcker. I svenska får eleverna läsa Natur & Kulturs ABC-klubben, Den magiska kulan och samtidigt arbeta med qnoddarna. För att variera undervisningen plockar Viktoria Wallhult olika delar från läromedlen och kombinerar efter elevernas behov.

– Jag använder ABC-klubben och Qnoddarnas värld tillsammans för att eleverna då kan arbeta parallellt med samma ämne. Vi kanske arbetar med en viss bokstav. Då kan eleverna först läsa om den i Den magiska kulan för att sedan öva på att skriva den i Qnoddarnas värld.

Att öva på bokstäver i en surfplatta istället för med en penna menar Viktoria Wallhult är speciellt bra för de barn som inte har färdigutvecklat sin finmotorik än. Genom att skriva med hela fingret ligger fokus på bokstaven och dess form – och inte på hur man håller i en penna.

Hur kan en lektion med Qnoddarnas värld se ut i klassrummet? 

Viktoria Wallhult menar att det finns många olika sätt att använda läromedlet – och det finns därför ingen typisk lektion. Men ett populärt upplägg som hon ofta använder, i både svenska och matematik, är att först ha en gemensam genomgång utifrån en lärobok för att sedan låta eleverna arbeta självständigt med uppgifter i QV. Läromedlet fungerar även bra för extrauppgifter, speciellt i matematiken:

– När vi arbetade med Tid i min etta, fick eleverna först jobba i matteboken, och de som blev klara fick ytterligare uppgifter med qnoddarna.

Efter att ha använt Qnoddarnas värld i snart ett läsår – vilka funktioner tycker du är bäst med läromedlet?

– Jag gillar att man kan individualisera undervisningen – eftersom det går att låsa och låsa upp specifika uppgifter för specifika elever. Administrationen är lätt att styra via lärarklienten, och man kan enkelt hålla koll på hur det går för varje enskild elev. När jag vill att eleverna ska gå till en viss uppgift kan jag placera en vinkande qnodd där som visar vägen – det är en funktion som både jag och eleverna uppskattar. Eleverna kan arbeta självständigt, både enskilt och i grupp tillsammans med qnoddarna.

Digital kompetens  – obligatorisk till höstterminen  

– Eftersom digital kompetens spelar en så stor roll i samhället är det bra att man börjar i tid. Qnoddarnas värld blir ett lärande verktyg för såväl svenska och matematik, som i att lära sig skriva på iPad, fortsätter Viktoria Wallhult. Hon kunde se att de som inte har en surfplatta hemma kunde ha lite svårt i början, men numera finns ingen skillnad.

Vad tycker eleverna är roligast med att jobba med QV?

– I matematiken finns det till exempel en uppgift som handlar om att kolla hur lång tid det tar att hoppa tio gånger. Eleverna lägger sedan in resultatet i appen, vilket gör att det skapas en verklighetsförankring i uppgifterna. Mina elever tycker det är väldigt kul när de får uppgifter i appen som de ska göra i verkligheten.

Text: Ella Schierbeck