Torkel Klingberg om matematikinlärning hos barn

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Se intervjun där han berättar om sin syn på forskning om matematikinlärning hos barn.