Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hur uppmärksammar du internationella läskunnighetsdagen?

750 miljoner människor i världen kan inte läsa och skriva ...

Den 8 september 2018 inföll den internationella läskunnighetsdagen världen över. Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för lärande. Det är också en förutsättning för fred, för jämställdhet och för att bekämpa fattigdom.

Det finns ca 750 miljoner människor i världen som inte är läs- och skrivkunniga i dag. Av dessa är två tredjedelar kvinnor. Siffran är hög även i Europa - i Frankrike och Tyskland finns det tio miljoner människor som inte är läs- eller skrivkunniga. 

Unesco har uppmärksammat denna dag i över 50 års tid med olika fokus varje år. I år ligger fokus på läskunnighet och att utveckla sina förmågor. 

Källa: Unesco.se 
Bild: unesco.org