Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helt ny användarupplevelse med nya Digilär

Nu rullar Digilär och Natur & Kultur ut nya Digilär. Här får lärare och elever en helt ny upplevelse – med alla styrkor bevarade. Det är digitala läromedel i absolut framkant som möter de över 100 000 användarna till skolstarten.

Den stora uppdateringen innebär en rad förbättringar i varenda del av Digilär. Funktionerna är framtagna med inspel från de lärare och elever som använder läromedlen varje dag i kombination med input från forskare, specialpedagoger och experter.

Bättre användarupplevelse och tydligare fokus

En renare design och ett enklare gränssnitt ger Digilär-användaren en avskalad vy, där fokusläge har blivit standard.

– Vi har satt text och bild i fokus och tagit bort distraktioner som kan störa läsningen. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för digital läsning och inlärning, säger Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär.

En spännande nyhet i Digilär är verktygen Skapa kurs och Uppdrag som underlättar lektionsplaneringen och låter läraren skapa unika arbetsupplägg helt anpassade till sina elever. Det finns möjlighet att planera undervisningen med innehåll från alla skolans tillgängliga Digilär-läromedel blandat med eget material. Läraren bestämmer även i vilken ordning och takt eleverna ska arbeta med materialet.

Uppläsning av innehållet

I dag lyssnar ungefär 20 procent av eleverna på inlästa texter i Digilär. Med nya Digilär finns uppläsning tillgängligt på allt innehåll, det gäller som förut alla läromedelstexter men nu även fördjupningar, frågor, uppgifter och arbetsflöden. Uppläst ljud kan sättas igång med ett klick i hela Digilär.

Det blir också enklare för läraren att ta del av enskilda muntliga redovisningar. Eleven kan spela in en film eller ett ljudklipp med sin röst med exempelvis en mobiltelefon för att sedan bifoga filen direkt i den aktuella uppgiften. De kan även skicka in en bild eller ladda upp ett dokument som svar i uppgiften.

Lättillgängligt och anpassningsbart 

Andra funktioner som rullats ut är möjligheten att jobba vidare en stund utan uppkoppling och byta språk på gränssnittet. Nu kan lärare också länka till valfritt innehåll och dela med eleverna. Allt material som eleven skapar i nya Digilär sammanställs under hens profil för enkel tillgång.

5 nyheter i Digilär

  1. Allt innehåll kan fås uppläst – även frågor och uppgifter. Digilär väljer automatiskt mellan inläst tal och talsyntes.
  2. Eleven har sitt material lätt åtkomligt. Filinlämning direkt i uppgiften gör det möjligt att tala in sitt svar i t.ex. sin mobil och lämna in ljudfilen till läraren. Eleven kan svara med en film, en bild eller en text. Svaret blir lättillgängligt för både lärare och elev.
  3. Läraren kan planera sin undervisning med den helt nya kursfunktionaliteten.
  4. Det finns stöd för offline-läge.
  5. Nya ämnen och kurser! Flera nya Digilär-läromedel har kommit ut lagom till ht 2019.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Lilja, produktionschef Digilär, 070 – 091 19 50, cecilia@digilar.se

Mikael Wahss, grundare och utvecklingschef Digilär, 073 – 314 17 14, mikael@digilar.se

Om Digilär

Digilär var först i Sverige med ett heldigitalt läromedel, år 2011. I dag är det över 100 000 användare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som lär sig och som arbetar med ett eller flera Digilärläromedel. Som en del av förlaget Natur & Kultur erbjuder Digilär Sveriges mest omfattande och kvalitativa utbud av digitala läromedel.

Om Natur & Kultur

Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration,utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Sedan 2017 är Digilär en del av Natur & Kultur.

När du klickar på ett kapitel kommer du alltid till en omslagssida. Här får du en bra överblick över innehållet.
Även bildberättelser har en omslagssida.
Du kan spara ord från texten i egna listor med hjälp av verktyget Ordlistor.
Bildberättelse med bild och text i centrum.
Kursen är din alldeles egna översikt som du delar tillsammans med dina elever.
Till all text finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta läsningen och underlätta inlärningen.