Gratis lärarhandledning till Factfulness

Ladda ner en lärarhandledning till boken Factfulness av Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling. Handledningen ger förslag på hur du kan använda boken i din undervisning och skapa lektioner med boken som grund.

Består av två delar


1. Tips på hur du kan introducera boken och dess huvudtankar i klassrummet.

2. Beskrivning av arbetsgång med färdiga lektionsupplägg för arbetet med en av instinkterna som behandlas i Factfulness - gapinstinkten.

Ladda ner lärarhandledning till Factfulness

Du hittar lärarhandledningen under rubriken Extramaterial på sidan för Factfulness.

Till lärarhandledningen