Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Två anledningar till lägre resultat i matematik – och hur du kan vända det

Specialläraren har ordet: 7 konkreta tips till dig som lärare i matematik.

Tumme upp Daniel Nilsson

Tumme upp Daniel Nilsson

Daniel Nilsson är en Guldäpple-nominerad speciallärare i matematik på gymnasiet. Han svarar även på frågor från elever som använder Matematik 5000 och Vektor  via våra läxhjälpstjänster på Facebook. Här ger han sina bästa tips för att stötta eleverna till bättre resultat.

Som speciallärare i matematik på gymnasiet träffar jag många elever för att prata om deras svårigheter med matematiken. Det är framför allt två faktorer som lyfts fram:

1. En bristande studieteknik i matematik.
2. Att eleven inte lägger ner den tid som krävs för att klara kursen.

Som lärare kan vi försöka hitta sätt att hjälpa eleven att jobba med matematiken utanför lektionerna.

Daniel Nilsson är en Guldäpple-nominerad speciallärare i matematik på gymnasiet. Han svarar även på frågor från elever som använder Matematik 5000 och Vektor  via våra läxhjälpstjänster på Facebook. Här ger han sina bästa tips för att stötta eleverna till bättre resultat.

Som speciallärare i matematik på gymnasiet träffar jag många elever för att prata om deras svårigheter med matematiken. Det är framför allt två faktorer som lyfts fram:

1. En bristande studieteknik i matematik.
2. Att eleven inte lägger ner den tid som krävs för att klara kursen.

Som lärare kan vi försöka hitta sätt att hjälpa eleven att jobba med matematiken utanför lektionerna.

7 konkreta tips till dig som lärare!

1. Börja med att skriva upp på tavlan vad som förväntas av eleverna under dagens lektion. Som avslutning på lektionen gör du, eller någon elev, en sammanfattning av vad ni har gått igenom.

2. Låt eleverna förbereda sig genom att se filmade genomgångar. I NOKflex, Matematik 5000s interaktiva böcker och i Matematik 5000-appen hittar du till exempel ett stort antal filmade genomgångar.

3. Ha en tydlig och detaljerad planering, ev. en som går att lyssna på, där det framkommer vad som förväntas av eleven.

4. Länka gärna till inspelade genomgångar i din planering så att eleven lätt kan hitta dem.

5. Ge feedback! Vill du att eleven ska göra något så krävs det att du visar att du sett att eleven presterat, annars finns det risk för att hen inte gör det nästa gång.

6. Den studieplanering som finns på Matematik 5000:s elevwebb ger eleven en tyst feedback och belöning i och med att man kan stryka uppgifterna i planeringen vartefter de är gjorda. Eleven ser tydligt vart hen är på väg och bör befinna sig när det är dags för prov.

7. Eleven har också möjlighet att befästa och träna på sina matematiska förmågor med hjälp av Matematik 5000:s Blandade övningar tillsammans med det bedömningsstöd som finns på lärar- och elevwebben. Detta visar tydligt och för varje enskild uppgift vilka förmågor eleven kan träna på och på vilken nivå.

1. Börja med att skriva upp på tavlan vad som förväntas av eleverna under dagens lektion. Som avslutning på lektionen gör du, eller någon elev, en sammanfattning av vad ni har gått igenom.

2. Låt eleverna förbereda sig genom att se filmade genomgångar. I NOKflex, Matematik 5000s interaktiva böcker och i Matematik 5000-appen hittar du till exempel ett stort antal filmade genomgångar.

3. Ha en tydlig och detaljerad planering, ev. en som går att lyssna på, där det framkommer vad som förväntas av eleven.

4. Länka gärna till inspelade genomgångar i din planering så att eleven lätt kan hitta dem.

5. Ge feedback! Vill du att eleven ska göra något så krävs det att du visar att du sett att eleven presterat, annars finns det risk för att hen inte gör det nästa gång.

6. Den studieplanering som finns på Matematik 5000:s elevwebb ger eleven en tyst feedback och belöning i och med att man kan stryka uppgifterna i planeringen vartefter de är gjorda. Eleven ser tydligt vart hen är på väg och bör befinna sig när det är dags för prov.

7. Eleven har också möjlighet att befästa och träna på sina matematiska förmågor med hjälp av Matematik 5000:s Blandade övningar tillsammans med det bedömningsstöd som finns på lärar- och elevwebben. Detta visar tydligt och för varje enskild uppgift vilka förmågor eleven kan träna på och på vilken nivå.

Inbyggda funktioner som underlättar i NOKflex

Idag jobbar jag och mina elever med det digitala läromedlet NOKflex och det ger resultat! Där kan både jag och eleven till exempel se hur mycket tid eleven lägger ner på att öva matte. Detta kan vara till hjälp i samtalet med elev, vårdnadshavare och rektor eftersom du som lärare på ett konkret sätt får överblick över och kan visa den arbetade tiden.

Kan vi inte förmå eleverna att träna själva så kommer vi troligen inte att lyckas med att hjälpa dem att nå sina mål.

Idag jobbar jag och mina elever med det digitala läromedlet NOKflex och det ger resultat! Där kan både jag och eleven till exempel se hur mycket tid eleven lägger ner på att öva matte. Detta kan vara till hjälp i samtalet med elev, vårdnadshavare och rektor eftersom du som lärare på ett konkret sätt får överblick över och kan visa den arbetade tiden.

Kan vi inte förmå eleverna att träna själva så kommer vi troligen inte att lyckas med att hjälpa dem att nå sina mål.

Tipsa eleverna om att det finns mer stöd för egna studier!

Besök Matematik 5000:s elevwebb. Här hittar du bland annat detaljerade planeringar, läxhjälp, studiehandledning och bedömningsstöd.

Studieteknikfoldern med 12 praktiska tips kan du skriva ut från elevwebben eller ladda ner direkt här.