Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Priser, stipendier och stöd

Varje år delar Natur & Kultur ut ett stort antal priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse där överskottet ska göra skillnad i samhället.

Under 2023 bidrog Natur & Kultur med 28 miljoner kronor för att stärka läsande, lärande och en mångfald av röster. Tillsammans med andra bidrog vi bland annat till att:

✏️ främja barn och ungas läsning, skrivande och tillgång till litteratur
✏️ arbeta för att stärka yttrandefriheten
✏️ arbeta för att sprida vetenskapligt baserad kunskap

Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse som avsätter delar av våra överskottsvinster till ideella ändamål.

I årsrapporten nedan kan du läsa om hur våra stöd kommer till användning.