Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Priser, stipendier & stöd

Natur & Kultur är en stiftelse så istället för ägarintressen har vi stadgar och idéer. Vårt överskott går tillbaka till bokutgivningen och till stöd för personer och organisationer som bidrar till en starkare demokrati, till utbildare som kastar ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt.

Vårt överskott går dels tillbaka till förlagsverksamheten, men också till ideella ändamål via vår stiftelseverksamhet. Stiftelseverksamheten kan delas upp i tre delar: utdelning av pris, utdelning av stipendier samt fördelning av ekonomiska bidrag till organisationer som arbetar i linje med vår urkund och våra humanistiska ideal. 

Under 2019 fördelades dryga 12 miljoner kronor via stiftelseverksamheten.

Arbetsgruppen för priser, stipendier och samarbeten består av Per Almgren, vd, Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, Åsa Ehrnholm och Ulla Vedin, ekonomidirektör. Beslut fattas av Natur & Kulturs styrelse och av jurygrupper och kommittéer.