Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Priser, stipendier & samarbeten

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse vars mål utgår från vår urkund. Det kan sammanfattas i att vi ska inspirera till bildning och utbildning och därigenom verka för tolerans, humanism och demokrati.

Med en del av avkastningen från stiftelsens kapital bidrar den ideella verksamheten till och verkar för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål genom utdelning av priser, stipendier samt fördelning av ekonomiska stöd till organisationer som arbetar i linje med vår urkund och våra humanistiska ideal.

Under 2020 fördelades knappt 12 miljoner kronor via stiftelsens ideella verksamhet. Se hur pengarna fördelades i årsrapporten nedan.

Arbetsgruppen för den ideella verksamheten består av Per Almgren, vd, Karin Tengby, projektledare, Åsa Aura, assistent, Ulla Vedin, ekonomidirektör, och Lena Forssén, förläggare. Pernilla Bard ingår också i arbetsgruppen. 

Beslut fattas av Natur & Kulturs styrelse och av jurygrupper och kommittéer.