Priser, stipendier & stöd

Natur & Kultur är en stiftelse så istället för ägarintressen har vi stadgar och idéer. Vårt överskott går tillbaka till bokutgivningen och till stöd för personer och organisationer som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser, stipendier och stöd.

Författare som ger ut en bok hos Natur & Kultur verkar för mål bortom själva utgivningen och om du köper en bok från oss bidrar du till något större. Stiftelsen Natur & Kultur delar årligen ut fem olika priser, 25 stipendier på vardera 100 000 kr och ungefär 4 miljoner kr (2017) i stöd till organisationer och föreningar som arbetar enligt stiftelsens urkund. 

Stiftelseverksamhetens Årsrapport 2017

Läs mer om stiftelsens arbete och uppdrag i skriften En oberoende kraft

Arbetsgruppen för priser, stipendier och samarbeten består av Per Almgren, vd, Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, Åsa Ehrnholm och Ulla Vedin, ekonomidirektör. Beslut fattas av Natur & Kulturs styrelse och av jurygrupper och kommittéer.