Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala bokförlag

Klimatfrågan angår oss alla. Nu tar vi ett viktigt steg i Natur & Kulturs fortsatta hållbarhetsarbete. Vi är nu ett helt klimatneutralt förlag.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Natur & Kultur har blivit Sveriges första klimatneutrala bokförlag.  

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Under de senaste fem åren har Natur & Kultur arbetat med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen går under året helt över till grön el och förlaget arbetar aktivt med att effektivisera transportsträckorna. Under 2019 uppdaterades resepolicyn till förmån för tåg och alternativa färdsätt. Samma år bildades ett klimatråd med representanter från förlagets alla avdelningar för att kanalisera medarbetares engagemang och driva klimatfrågor. Utöver de utsläppsminskningar som redan har gjorts innebär klimatneutralitet ett krav på att förlaget har en plan för att ytterligare reducera utsläppen under kommande år.

För att kompensera för de kvarvarande utsläppen har Natur & Kultur valt att bidra till ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama, där avskogning är ett stort problem. Projektet är ett av få i sitt slag som är verifierat av stiftelsen Gold Standard, som ställer höga krav på projekt inom klimatkompensation. Sammantaget innebär det att förlagets verksamhet i dag är klimatneutral enligt standarden PAS 2060.

– Vår förlagsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt och på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att bli klimatneutrala är ett viktigt steg i det arbetet, säger Per Almgren.

Fakta: Natur & Kulturs klimatpåverkan
När Natur & Kultur inledde sitt klimatarbete beräknades förlagets klimatpåverkan till cirka 3 500 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 2020 beräknades vår klimatpåverkan ha sjunkit till cirka 2 300 ton CO2e.

Fakta: Klimatneutralitet
Det finns flera olika standarder för klimatneutralitet. För verksamheters klimatneutralitet används standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).

Läs hela rapporten om Natur & Kulturs klimatneutralitet här

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Under de senaste fem åren har Natur & Kultur arbetat med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen går under året helt över till grön el och förlaget arbetar aktivt med att effektivisera transportsträckorna. Under 2019 uppdaterades resepolicyn till förmån för tåg och alternativa färdsätt. Samma år bildades ett klimatråd med representanter från förlagets alla avdelningar för att kanalisera medarbetares engagemang och driva klimatfrågor. Utöver de utsläppsminskningar som redan har gjorts innebär klimatneutralitet ett krav på att förlaget har en plan för att ytterligare reducera utsläppen under kommande år.

För att kompensera för de kvarvarande utsläppen har Natur & Kultur valt att bidra till ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama, där avskogning är ett stort problem. Projektet är ett av få i sitt slag som är verifierat av stiftelsen Gold Standard, som ställer höga krav på projekt inom klimatkompensation. Sammantaget innebär det att förlagets verksamhet i dag är klimatneutral enligt standarden PAS 2060.

– Vår förlagsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt och på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att bli klimatneutrala är ett viktigt steg i det arbetet, säger Per Almgren.

Fakta: Natur & Kulturs klimatpåverkan
När Natur & Kultur inledde sitt klimatarbete beräknades förlagets klimatpåverkan till cirka 3 500 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 2020 beräknades vår klimatpåverkan ha sjunkit till cirka 2 300 ton CO2e.

Fakta: Klimatneutralitet
Det finns flera olika standarder för klimatneutralitet. För verksamheters klimatneutralitet används standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).

Läs hela rapporten om Natur & Kulturs klimatneutralitet här