Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskning på översatta klassiker

Alla som har upptäckt Svenskt översättarlexikon inser vilken guldgruva man har hittat. Den ideella föreningen Svenskt översättarlexikon kartlägger den översatta litteraturens historia i Sverige och sätter ljuset på översättarna som medskapare i den svenska kultur-, litteratur- och språkhistorien. 

Natur & Kultur ger stöd till Den översatta klassikern, ett projekt som syftar till att belysa den översatta romanklassikerns plats i svensk litteraturhistoria eftersom de ofta skiljer sig på betydande sätt från sina föregångare. Nyöversättningen aktualiserar inte bara det klassiska verket i en ny tid utan utgör också i sig en ny tolkning, och varje ny tolkningsingång är ofta talande för sin tid och sitt sammanhang. Ett verks omvandlingar över tid skapar på så vis en ingång, sällan beaktad, till ett lands kultur- och idéhistoriska utveckling och till litteraturhistoriens fortlöpande kanoniseringsprocesser.

Projektet innefattar tre fallstudier av hur utländska klassiker har översatts och tagits emot i Sverige:

Jane Eyre av Charlotte Brontë 
7 översättningar inklusive bearbetningar 1850−1999

Svält av Knut Hamsun
4 översättningar 1910−2007

Krig och fred av Lev Tolstoj
7 översättningar inklusive bearbetningar 1886−2017

Artiklarna kommer att beskriva översättningarnas särprägel och undersöka hur de korresponderar med det större litteratursamhällets inställning till författarskapet, med förlagshistoriska omständigheter och med de skiftande värderingarna av översättning som konstform.

Vi samarbetar med Svenskt översättarlexikon för att de forskar om översättning och översättare av litterära verk till svenska.