Läs mer om hållbarhetsarbetet

Sedan 2018 tar vi varje år fram en hållbarhetsredovisning där du kan läsa om Natur & Kulturs hållbarhetsarbete.

Innehåll Hållbarhetsredovisning 2018:

 • Stiftelsen Natur & Kultur 
 • Vd har ordet 
 • Om Natur & Kultur
 • Hållbarhetsstyrning
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog 
 • Väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Natur & Kultur och miljön
 • Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare
 • Natur & Kultur i samhället – våra affärspartners
 • Natur & Kultur – finansiell hållbarhet och affärsetik
 • Framåtblick

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2018

Hållbarhetsredovisningen för 2019 är under arbete och kommer att färdigställas under april 2020.