Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2018 tar vi årligen fram en hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa om vilka hållbarhetsfrågor som är i fokus för oss och hur vi arbetar med dessa.

Innehåll hållbarhetsredovisning 2021:

 • Vd har ordet 
 • Om Natur & Kultur
 • Hållbarhetsstyrning
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog 
 • Väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Natur & Kultur och miljön
 • Vårt klimatavtryck
 • Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare
 • Natur & Kultur i samhället – våra affärspartners
 • Natur & Kultur – finansiell hållbarhet och affärsetik
 • Framåtblick
 • GRI-index

Ladda ned hållbarhetsredovisningen för 2021

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2020