Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2018 tar vi årligen fram en hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa om vilka hållbarhetsfrågor som är i fokus för oss och hur vi arbetar med dessa.

Innehåll Hållbarhetsredovisning 2020:

 • Stiftelsen Natur & Kultur 
 • Vd har ordet 
 • Om Natur & Kultur
 • Hållbarhetsstyrning
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog 
 • Väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Natur & Kultur och miljön
 • Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare
 • Natur & Kultur i samhället – våra affärspartners
 • Natur & Kultur – finansiell hållbarhet och affärsetik
 • Framåtblick

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2020