Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läs mer om hållbarhetsarbetet

Sedan 2018 tar vi varje år fram en hållbarhetsredovisning där du kan läsa om Natur & Kulturs hållbarhetsarbete.

Innehåll Hållbarhetsredovisning 2019:

 • Stiftelsen Natur & Kultur 
 • Vd har ordet 
 • Om Natur & Kultur
 • Hållbarhetsstyrning
 • Väsentlighetsanalys och intressentdialog 
 • Väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Natur & Kultur och miljön
 • Natur & Kultur i samhället – våra medarbetare
 • Natur & Kultur i samhället – våra affärspartners
 • Natur & Kultur – finansiell hållbarhet och affärsetik
 • Framåtblick

Ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2019