Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bäst i klassen – Scala Matematik 7-9

Redo att förbättra PISA-resultaten? Med Scala Matematik 7-9 får eleverna all den träning, stöttning och utmaning som krävs.

Scala Matematik är ett nytt, heltäckande läromedel i matematik som bygger på didaktisk forskning och undervisningserfarenhet. Läromedlet är lätt att använda, utvecklar elevernas färdigheter och innehåller mängder med övningar.

Scala Matematik består av elevböcker för årskurs 7–9, lärarhandledningar samt digitalt extramaterial.

Återkommande repetition

Scala Matematik innehåller en mängd uppgifter och exempel som stöttar och utmanar eleverna oavsett nivå. Repetition har fått extra stort utrymme då innehåll från tidigare kapitel vävs ihop och saxas in tillsammans med ny kunskap. Detta gör att elevernas kunskaper befästs löpande genom hela serien.

 

Scala Matematik fortsätter på webben

Till Scala Matematik ingår ett digitalt extramaterial utvecklat i vår matematikplattform som innehåller verktyg och funktioner för en formativ undervisning. Läraren kan ge eleverna enskild feedback och skicka ut diagnoser. I plattformen får läraren överblick över elevernas arbete, hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på. 

Få ut det mesta av Scala Matematik med den digitala lärarhandledningen. Den stöttar dig som lärare och innehåller kommentarer och undervisningstips kring bokens uppslag. Du hittar också ytterligare exempel till genomgångar, kommentarer, ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter samt prov. Licensen gäller för en lärare och i 12 månader. 

Scala Matematik fortsätter på webben

Till Scala Matematik ingår ett digitalt extramaterial utvecklat i vår matematikplattform som innehåller verktyg och funktioner för en formativ undervisning. Läraren kan ge eleverna enskild feedback och skicka ut diagnoser. I plattformen får läraren överblick över elevernas arbete, hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på. 

Få ut det mesta av Scala Matematik med den digitala lärarhandledningen. Den stöttar dig som lärare och innehåller kommentarer och undervisningstips kring bokens uppslag. Du hittar också ytterligare exempel till genomgångar, kommentarer, ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter samt prov. Licensen gäller för en lärare och i 12 månader. 

Steg för steg med Scala Matematik

Scala betyder ”trappa” eller ”stege” och att lära sig matematik kan liknas vid att ta sig uppför en trappa: Utsikten och överblicken blir bättre för varje steg du tar. På samma sätt är kunskaper och färdigheter i matematik något du utvecklar stegvis. Alla böcker i Scala-serien följer en återkommande struktur där stöttning, repetition och utmaning står i fokus.

Läromedlets struktur

Teorisida med flervalsfrågor

Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala Matematik finns teorigenomgångar med fokus på matematikens begrepp. Teorigenomgångarna följs av flervalsfrågor som stöttar elevens bearbetning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss ioner. I anslutning till flervalsfrågorna finns en problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter

Alla kan bli bättre i matematik med träning och rätt form av stött­ning. I varje avsnitt finns exempel med "Lösning" som tydligt visar vad som ska redovisas skriftligt och "Tankegång" som visar hur eleven kan tänka och ibland redovisa muntligt. Matematiska metoder tränas och kunskap byggs upp stegvis med mycket övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgifter på tre nivåer med en tydlig progression.

Mixat

Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkommande repetition där innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Avslutning av ett kapitel

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlets teori där de mest centrala metoderna är samlade, ett kapiteltest för att pröva behovet av repetition eller fördjupning, kapitelrepetition på tre nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut maningar för alla. Facit finns i boken och i lärarhandledningen finns ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter.

Programmering

I slutet av boken finns ett kapitel med fokus på programmering där eleverna får lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Här får eleverna använda programmering för att lösa matematiska problem.

Teorisida med flervalsfrågor

Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala Matematik finns teorigenomgångar med fokus på matematikens begrepp. Teorigenomgångarna följs av flervalsfrågor som stöttar elevens bearbetning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss ioner. I anslutning till flervalsfrågorna finns en problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter

Alla kan bli bättre i matematik med träning och rätt form av stött­ning. I varje avsnitt finns exempel med "Lösning" som tydligt visar vad som ska redovisas skriftligt och "Tankegång" som visar hur eleven kan tänka och ibland redovisa muntligt. Matematiska metoder tränas och kunskap byggs upp stegvis med mycket övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgifter på tre nivåer med en tydlig progression.

Mixat

Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkommande repetition där innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Avslutning av ett kapitel

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlets teori där de mest centrala metoderna är samlade, ett kapiteltest för att pröva behovet av repetition eller fördjupning, kapitelrepetition på tre nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut maningar för alla. Facit finns i boken och i lärarhandledningen finns ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter.

Programmering

I slutet av boken finns ett kapitel med fokus på programmering där eleverna får lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Här får eleverna använda programmering för att lösa matematiska problem.

Digitalt extramaterial

Till Scala Matematik finns ett digitalt extramaterial, med verktyg och funktioner som möjliggör en formativ undervisning. Du som lärare får en överblick av elevernas arbete där du kan se hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på. Du kan också ge dina elever enskild feedback och skicka ut diagnoser. 

Kostnadsfritt extramaterial i uppskattad matematikplattform

 • Exempel och övningar på grundläggande nivå.
 • Självrättande läxor med ledtrådar och lösningar.
 • Diagnoser och exittickets till eleverna utifrån färdiga uppgifter i ett diagnosverktyg.
 • Lektionsaktiviteter med fokus på begrepp och problemlösning.
 • En programmeringsmiljö i Python.

 

Till Scala Matematik finns ett digitalt extramaterial, med verktyg och funktioner som möjliggör en formativ undervisning. Du som lärare får en överblick av elevernas arbete där du kan se hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på. Du kan också ge dina elever enskild feedback och skicka ut diagnoser. 

Kostnadsfritt extramaterial i uppskattad matematikplattform

 • Exempel och övningar på grundläggande nivå.
 • Självrättande läxor med ledtrådar och lösningar.
 • Diagnoser och exittickets till eleverna utifrån färdiga uppgifter i ett diagnosverktyg.
 • Lektionsaktiviteter med fokus på begrepp och problemlösning.
 • En programmeringsmiljö i Python.

 

Scala Lärarhandledning

Få ut det mesta av Scala Matematik med lärarhandledningen! Lärarhandledningen stöttar dig som lärare och innehåller kommentarer och undervisningstips kring bokens uppslag. Du hittar också ytterligare exempel till genomgångar, kommentarer, ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter samt prov. Lärarhandledningen är digital, en licens gäller i 12 månader. 

 • Att undervisa med Scala – kommentarer till alla bokens uppslag
 • Ledtrådar och lösningar till uppgifter på nivå 3 och fördjupning
 • Prov
 • Lärarstöd med lektionstips och fördjupning

Få ut det mesta av Scala Matematik med lärarhandledningen! Lärarhandledningen stöttar dig som lärare och innehåller kommentarer och undervisningstips kring bokens uppslag. Du hittar också ytterligare exempel till genomgångar, kommentarer, ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter samt prov. Lärarhandledningen är digital, en licens gäller i 12 månader. 

 • Att undervisa med Scala – kommentarer till alla bokens uppslag
 • Ledtrådar och lösningar till uppgifter på nivå 3 och fördjupning
 • Prov
 • Lärarstöd med lektionstips och fördjupning
Det har varit viktigt att ge eleverna en bra grund inför gymnasiet och att matematiken blir ett naturligt verktyg i vardagliga situationer. Daniel Barker och Stina Aglander, författare till Scala Matematik

Nyfiken på innehållet i Scala 7, 8 och 9? Här listar vi innehållet i respektive bok. 

Innehållsförteckning Scala 7

 1. Tal och räkning
  De fyra räknesätten och tal i bråkform på tallinjen
 2. Andelar och procent
  Bråk- och procentform och procentuell förändring
 3. Algebra
  Uttryck och ekvationer
 4. Geometri
  Vinklar, månghörningar, omkrets och area
 5. Statistik
  Tabeller och diagram, lägesmått och kalkylprogram
 6. Programmering
 1. Tal och räkning
  De fyra räknesätten och tal i bråkform på tallinjen
 2. Andelar och procent
  Bråk- och procentform och procentuell förändring
 3. Algebra
  Uttryck och ekvationer
 4. Geometri
  Vinklar, månghörningar, omkrets och area
 5. Statistik
  Tabeller och diagram, lägesmått och kalkylprogram
 6. Programmering

Innehållsförteckning Scala 8

 1. Tal och räkning
  Multiplikation och division med tal i bråkform och negativa tal
 2. Andelar och procent
  Förändringsfaktor, proportionella samband och sammansatta enheter
 3. Algebra
  Ekvationer med parenteser och med x i båda leden, formler, tabeller och grafer
 4. Geometri
  Cirkelns omkrets och area, volym och skala
 5. Sannolikhet och Statistik
  Sannolikhet, kombinatorik, tabeller, diagram och histogram
 6. Programmering
 1. Tal och räkning
  Multiplikation och division med tal i bråkform och negativa tal
 2. Andelar och procent
  Förändringsfaktor, proportionella samband och sammansatta enheter
 3. Algebra
  Ekvationer med parenteser och med x i båda leden, formler, tabeller och grafer
 4. Geometri
  Cirkelns omkrets och area, volym och skala
 5. Sannolikhet och Statistik
  Sannolikhet, kombinatorik, tabeller, diagram och histogram
 6. Programmering

Innehållsförteckning Scala 9

 1. Tal och räkning
  Primtal och sammansatta tal, rationella tal och faktorisering, potenslagar,
  kvadratrötter uttryck med potenser och andragradsekvationer
 2. Samband
  Funktioner, linjära samband, räta linjens ekvation och mönster
 3. Procent och statistik
  Förhållanden, förändring och jämförelser, relativ frekvens och sannolikhet
 4. Geometri
  Volym och begränsningsarea, likformighet, kongruens och pythagoras sats
 5. Repetition och fördjupning
  Inför NP och gymnasiet
 6. Programmering
 1. Tal och räkning
  Primtal och sammansatta tal, rationella tal och faktorisering, potenslagar,
  kvadratrötter uttryck med potenser och andragradsekvationer
 2. Samband
  Funktioner, linjära samband, räta linjens ekvation och mönster
 3. Procent och statistik
  Förhållanden, förändring och jämförelser, relativ frekvens och sannolikhet
 4. Geometri
  Volym och begränsningsarea, likformighet, kongruens och pythagoras sats
 5. Repetition och fördjupning
  Inför NP och gymnasiet
 6. Programmering

Fyra snabba om Scala Matematik

 • Stöttning – eleverna får stöttning på alla nivåer och på olika sätt.
 • Repetition – innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap.
 • Utmaning – mängder med uppgifter sorterade i nivåer som utmanar alla.
 • Tryckt elevbok och digitalt extramaterial för både elever och lärare.