Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Scala Matematik 7-9

Redo att förbättra PISA-resultaten? Med Scala Matematik 7-9 får eleverna all den träning, stöttning och utmaning som krävs.

Träning, stöttning och utmaning

Scala Matematik är ett nytt, heltäckande läromedel i matematik som bygger på didaktisk forskning och undervisningserfarenhet. Läromedlet är lätt att använda, utvecklar elevernas färdigheter och innehåller mängder med övningar.

Scala Matematik innehåller en mängd uppgifter och övningar som stöttar och utmanar eleverna oavsett nivå. Repetition har fått extra stort utrymme då innehåll från tidigare kapitel vävs ihop och saxas in tillsammans med ny kunskap. Detta gör att elevernas kunskaper befästs löpande genom hela serien. 

Inledning av ett kapitel

Varje kapitel har ett mål som kopplar till kursplanens centrala inne­håll. I inledningen möter eleven också en kort text som knyter an till kapitlets innehåll med praktiskt vardagligt, nutida eller histo­riskt fokus. Här finns dessutom en inledande aktivitet som intro­duktion till kapitlets innehåll.

Teorisida med flervalsfrågor

Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala Matematik finns teorigenomgångar med fokus på matematikens begrepp. Teorigenomgångarna följs av flervalsfrågor som stöttar elevens bearbetning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss ioner. I anslutning till flervalsfrågorna finns en problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter

Alla kan bli bättre i matematik med träning och rätt form av stött­ning. I varje avsnitt finns exempel med "Lösning" som tydligt visar vad som ska redovisas skriftligt och "Tankegång" som visar hur eleven kan tänka och ibland redovisa muntligt. Matematiska metoder tränas och kunskap byggs upp stegvis med mycket övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgifter på tre nivåer med en tydlig progression.

Mixat

Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkommande repetition där innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Avslutning av ett kapitel

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlets teori där de mest centrala metoderna är samlade, ett kapiteltest för att pröva behovet av repetition eller fördjupning, kapitelrepetition på tre nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut maningar för alla. Facit finns i boken och i lärarhandledningen finns ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter.

Programmering

I slutet av boken finns ett kapitel med fokus på programmering där eleverna får lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Här får eleverna använda programmering för att lösa matematiska problem.

Scala Matematik fortsätter på webben

Till Scala Matematik finns ett digitalt extramaterial utvecklat i vår matematikplattform som innehåller verktyg och funktioner för en formativ undervisning. Läraren kan ge eleverna enskild feedback och skicka ut diagnoser. I plattformen får läraren överblick över elevernas arbete, hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial

 • Exempel och övningar på grundläggande nivå.
 • Självrättande läxor med ledtrådar och lösningar.
 • Diagnoser och exittickets till eleverna utifrån färdiga uppgifter i ett diagnosverktyg.
 • Lektionsaktiviteter med fokus på begrepp och problemlösning.
 • En programmeringsmiljö i Python.

 

Lärarhandledning

Till Scala Matematik finns en webbaserad Lärarhandledning med lärarens stöd till undervisning med Scala. Licensen gäller för en lärare och gäller i 12 månader. 

 

Scala Matematik innehåller en mängd uppgifter och övningar som stöttar och utmanar eleverna oavsett nivå. Repetition har fått extra stort utrymme då innehåll från tidigare kapitel vävs ihop och saxas in tillsammans med ny kunskap. Detta gör att elevernas kunskaper befästs löpande genom hela serien. 

Inledning av ett kapitel

Varje kapitel har ett mål som kopplar till kursplanens centrala inne­håll. I inledningen möter eleven också en kort text som knyter an till kapitlets innehåll med praktiskt vardagligt, nutida eller histo­riskt fokus. Här finns dessutom en inledande aktivitet som intro­duktion till kapitlets innehåll.

Teorisida med flervalsfrågor

Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala Matematik finns teorigenomgångar med fokus på matematikens begrepp. Teorigenomgångarna följs av flervalsfrågor som stöttar elevens bearbetning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss ioner. I anslutning till flervalsfrågorna finns en problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter

Alla kan bli bättre i matematik med träning och rätt form av stött­ning. I varje avsnitt finns exempel med "Lösning" som tydligt visar vad som ska redovisas skriftligt och "Tankegång" som visar hur eleven kan tänka och ibland redovisa muntligt. Matematiska metoder tränas och kunskap byggs upp stegvis med mycket övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgifter på tre nivåer med en tydlig progression.

Mixat

Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkommande repetition där innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Avslutning av ett kapitel

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlets teori där de mest centrala metoderna är samlade, ett kapiteltest för att pröva behovet av repetition eller fördjupning, kapitelrepetition på tre nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut maningar för alla. Facit finns i boken och i lärarhandledningen finns ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter.

Programmering

I slutet av boken finns ett kapitel med fokus på programmering där eleverna får lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Här får eleverna använda programmering för att lösa matematiska problem.

Scala Matematik fortsätter på webben

Till Scala Matematik finns ett digitalt extramaterial utvecklat i vår matematikplattform som innehåller verktyg och funktioner för en formativ undervisning. Läraren kan ge eleverna enskild feedback och skicka ut diagnoser. I plattformen får läraren överblick över elevernas arbete, hur mycket de övar och vilka uppgifter de fastnar på.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial

 • Exempel och övningar på grundläggande nivå.
 • Självrättande läxor med ledtrådar och lösningar.
 • Diagnoser och exittickets till eleverna utifrån färdiga uppgifter i ett diagnosverktyg.
 • Lektionsaktiviteter med fokus på begrepp och problemlösning.
 • En programmeringsmiljö i Python.

 

Lärarhandledning

Till Scala Matematik finns en webbaserad Lärarhandledning med lärarens stöd till undervisning med Scala. Licensen gäller för en lärare och gäller i 12 månader. 

 

Det har varit viktigt att ge eleverna en bra grund inför gymnasiet och att matematiken blir ett naturligt verktyg i vardagliga situationer. Daniel Barker och Stina Aglander, författare till Scala Matematik

Fyra snabba om Scala Matematik

 • Stöttning – eleverna får stöttning på alla nivåer och på olika sätt.
 • Repetition – innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap.
 • Utmaning – mängder med uppgifter sorterade i nivåer som utmanar alla.
 • Tryckt elevbok och digitalt extramaterial för både elever och lärare.