Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 4–6

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik. Med en mängd material för både elev och lärare får du en komplett lösning oavsett årskurs och ämne!

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 


Nu finns årskursböcker i SO respektive NO! Innehållet i böckerna stämmer överens med de reviderade kursplanerna som gäller från 1 juli 2022. Grundböckerna för åk 6 utkommer i maj 2022 och lärarhandledningar och arbetsböcker till höstterminsstarten.


PULS Stadieböcker är under omarbetning, och utkommer med början 2022, så håll utkik!

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 


Nu finns årskursböcker i SO respektive NO! Innehållet i böckerna stämmer överens med de reviderade kursplanerna som gäller från 1 juli 2022. Grundböckerna för åk 6 utkommer i maj 2022 och lärarhandledningar och arbetsböcker till höstterminsstarten.


PULS Stadieböcker är under omarbetning, och utkommer med början 2022, så håll utkik!



Årskursböcker i NO och SO, NYHET!

Årskursböcker i NO och SO, NYHET!

Författarsamtal

Malin Bolin, en av författarna, och Natur & Kulturs Elinor Ädling berättar om PULS NO årskursböcker och om hur du kan undervisa med PULS.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Författarsamtal

Lotta Malm Nilsson, en av författarna, berättar om PULS SO årskursböcker och om hur du kan undervisa med PULS. Här tillsammans med Natur & Kulturs Eva Postrup.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Läromedel i biologi

Läromedel i biologi

Läromedel i fysik, kemi och teknik

Läromedel i fysik, kemi och teknik

Läromedel i historia, samhällskunskap och religion

Läromedel i historia, samhällskunskap och religion

Läromedel i geografi

Läromedel i geografi

Förstå nya ord och begrepp

Förstå nya ord och begrepp

Välj filter