PULS Historiska källor om barn

Boken ger exempel på historiska källmaterial från olika tider och berättar hur du och dina elever kan hitta och förstå dessa källor.

Tryckta läromedel

PULS Historia 4-6 Historiska källor om barn
Häftad 48 sidor. 2016-02-25. ISBN 9789127445536
155 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Historiska källor om barn

PULS Historiska källor om barn handlar om hur du och dina elever kan hitta och förstå olika historiska källor. Författaren berättar också om hur hon som forskare använder källor för att förstå hur barn och deras familjer levde under olika tider i Sverige.

I boken finns exempel på 20 typiska källmaterial från olika tider: arkeologiska fynd, texter, kyrkoböcker, föremål och konst. De olika källorna beskrivs i bild och text och ger hjälp till att tolka den. Källorna berättar om barn, både pojkar och flickor från överklass och bönder, stad och land, liksom olika delar av Sverige.

I foldern Granska och förstå källor får du praktiska tips på hur du kan arbeta med källor och källkritik med din klass. Beställ kostnadsfritt här.

Författaren Anna Götlind är professor på Historiska institutionen, Stockholms universitet.