PULS Biologi 4-6 Djur i världen

Faktabok med presentation av 100 olika djur från hela världen. Varje djur får ett eget uppslag med spännande texter, rikligt med naturliga fotografier och vackra akvarellmålningar. 

Tryckta läromedel

PULS Biologi 4-6 Djur i världen, tredje upplagan
Häftad 240 sidor. 2013-10-17. ISBN 9789127429994
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Djur i världen

Om PULS Biologi 4-6 Djur i världen

I boken berättar författaren och naturfotografen Jan Pedersen om hundra små och stora djur som lever här i Sverige men också många djur som lever i andra delar av världen. En del av djuren är mycket vanliga och kända och lever nära oss människor, medan andra djur är mer okända.

Det här är en djurbok där du bland annat får veta mer om hur djuren ser ut, vad de äter, boplatser, parning och ungar. Boken är indelad i naturtyper. I varje naturtyp finns fakta om några djur som lever där. Du kan lätt hitta det djur som du vill läsa om med hjälp av innehållsförteckningen eller registret.

Texterna i PULS Biologi Djur i världen kan användas som fördjupning av fakta om olika djur men de fungerar också som övning i läsförståelse av faktatexter. Låt eleverna söka efter fakta och använd gärna kopieringsunderlaget som finns på PULS lärarwebb under PULS Biologi Naturen.
I Puls Biologi 4-6 Naturen finns mer fakta om de olika naturtyperna som djuren lever i.

Djur i världen innehåller förutom de unika fotografierna också vackra akvarellillustrationer av detaljer som ger ytterligare information om djuren.

Ur innehållet:

* Djur i staden
* Djur i öppna marker
* Djur i skogen
* Djur i sötvatten
* Djur i havet
* Djur i bergsområden
* Djur i polarområden
* Djur i ökenområden

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.