PULS Geografi 4-6 Sverige

Digital lärresurs Geografi
4-6

Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Sverige handlar om vår jord och vårt land. 


Tryckta läromedel

PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2011-12-16
48 Sidor
ISBN 9789127422261
Häftad
Provläs
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2011-08-15
160 Sidor
ISBN 9789127421981
Inbunden
Provläs
PULS Geografi 4-6 Sverige Lärarbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Sverige Lärarbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Sverige Lärarbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-02-23
160 Sidor
ISBN 9789127422278
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok Digital, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2014-09-05
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436992
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Geografi Sverige

Om PULS Geografi Sverige

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. I varje kapitel finns ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Geografi 4-6 Norden och PULS Geografi 4-6 Europa.

Arbetsbok

Arbetsboken i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande. Arbetsboken innehåller:

 * Vad är geografi?
* Vår jord
* Jordytan förändras
* Vi bor i Sverige
* Sveriges natur
* Återanvändning
* Arbeta med svenska landskap

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Geografi fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit.

Digitalbok

PULS Geografi digitalböcker innehåller inlästa texter. Till digitalböckerna finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden, bildspel och bildtexter. Efter varje avsnitt finns kunskapskoll med frågor samt interaktiva kartövningar.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarboken är helt central och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Studiestöd på modersmål

Till  PULS Geografi 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.

 

Digilär Geografi för årskurs 4-6

Digilär Geografi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av tre delar: Geografi i Sverige, Geografi i Norden och Geografi i Europa. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer