PULS Geografi 4-6 Sverige

Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Sverige handlar om vår jord och vårt land. 

Tryckta läromedel

PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, tredje upplagan
Häftad 48 sidor. 2011-12-16. ISBN 9789127422261
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Geografi 4-6 Sverige Lärarbok, tredje upplagan
Häftad 160 sidor. 2012-02-23. ISBN 9789127422278
575 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan
Inbunden 160 sidor. 2011-08-15. ISBN 9789127421981
179 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 160 sidor. 2014-09-05. ISBN 9789127436992
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Geografi Sverige

Om PULS Geografi Sverige

PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. I varje kapitel finns ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Geografi 4-6 Norden och PULS Geografi 4-6 Europa.

Arbetsbok

Arbetsboken i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande. Arbetsboken innehåller:

 * Vad är geografi?
* Vår jord
* Jordytan förändras
* Vi bor i Sverige
* Sveriges natur
* Återanvändning
* Arbeta med svenska landskap

Digitalbok

PULS Geografi-böcker finns också som digitalböcker. De ger dig och dina elever dessa mervärden:

• Filmer som förklarar begrepp och skeenden i världen, t ex hur jordytans plattor rört sig, vulkaner. 
• Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter, t ex den senaste istidens utbredning, järnframställning, olika naturtyper. 
• Texter som är inlästa av genuina röster. 
• Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt. 
• Interaktiva kartövningar.

Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarboken är helt central och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Studiestöd på modersmål

Till  PULS Geografi 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.