PULS Biologi 4-6 Naturen

Biologi Digital lärresurs
4-6

Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.


Tryckta läromedel

PULS Biologi 4-6 Naturen Arbetsbok, tredje upplagan PULS Biologi 4-6 Naturen Arbetsbok, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Naturen Arbetsbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-08-08
48 Sidor
ISBN 9789127421325
Häftad
Provläs
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-08-10
160 Sidor
ISBN 9789127421318
Häftad
Provläs
PULS Biologi 4-6 Naturen Lärarbok, tredje upplagan PULS Biologi 4-6 Naturen Lärarbok, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Naturen Lärarbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-12-13
160 Sidor
ISBN 9789127421332
Specialbindning
Provläs

Digitala läromedel

PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok Digital, tredje upplagan PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2014-09-05
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436961
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Biologi Naturen

Om PULS Biologi 4-6 Naturen

PULS Biologi Naturen handlar om den levande planeten. I boken beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både närmiljö och en annan plats i världen, för att vi ska kunna jämföra och upptäcka likheter och skillnader i livsmiljöer. I boken finns återkommande uppslag med fakta om olika djur, och växtgrupper samt svampar och även fördjupningstexter i form av artiklar där olika forskare berättar om sitt arbete.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Biologi 4–6 Människan.

Arbetsbok

Arbetsboken hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv?
Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul; här finns rebusar, korsord och kluriga frågor!

Det här innehåller arbetsboken:

Vad är biologin? - Den levande planeten - Staden - Öppna marker - Skogen - Sötvatten - Bergsområden - Öken - Allting börjar med solen

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Biologi Naturen fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Du får också tabeller för bedömning och centralt innehåll kopplat till grundböckerna.

Digitalbok

PULS Biologi Naturen digitalbok innehåller inläst text. Till digitalboken finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden i naturen samt bildspel och animation med vattnets kretslopp. Här finns också interaktiva övningar samt kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Biologi Naturen finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.
För mer information se Inläsningstjänst >>

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Digilär Biologi för årskurs 4-6

Digilär Biologi för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer