PULS Biologi 4-6 Naturen

Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

Tryckta läromedel

PULS Biologi 4-6 Naturen Arbetsbok, tredje upplagan
Häftad 48 sidor. 2012-08-08. ISBN 9789127421325
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan
Häftad 160 sidor. 2012-08-10. ISBN 9789127421318
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Biologi 4-6 Naturen Lärarbok, tredje upplagan
Specialbindning 160 sidor. 2012-12-13. ISBN 9789127421332
575 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 160 sidor. 2014-09-05. ISBN 9789127436961
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Biologi Naturen

Om PULS Biologi 4-6 Naturen

PULS Biologi Naturen handlar om den levande planeten. I boken beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både närmiljö och en annan plats i världen, för att vi ska kunna jämföra och upptäcka likheter och skillnader i livsmiljöer. I boken finns återkommande uppslag med fakta om olika djur, och växtgrupper samt svampar och även fördjupningstexter i form av artiklar där olika forskare berättar om sitt arbete.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Biologi 4–6 Människan.

Arbetsbok

Arbetsboken hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv?
Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul; här finns rebusar, korsord och kluriga frågor!

Det här innehåller arbetsboken:

Vad är biologin? - Den levande planeten - Staden - Öppna marker - Skogen - Sötvatten - Bergsområden - Öken - Allting börjar med solen

Digitalbok

PULS Biologi Naturen finns också som digitalbok. Den ger dig och dina elever dessa mervärden:

* Filmer som förklarar nya begrepp och skeenden i naturen till exempel iskalvning på Svalbard, Stora barriär­revet och hur bin pollinerar blommor.
* Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter, exempelvis hur stäpper, savanner och berg ser ut i olika världsdelar och grodans utvecklingsfaser.
* Lyssna på texter som är inlästa av genuina röster, djurläten och fågelsång.
* Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt
* Interaktiva övningar om djur i olika naturtyper och näringskedjor.
* Animation med vattnets kretslopp.

Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Biologi Naturen finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll.
För mer information se Inläsningstjänst >>

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!