PULS Samhällskunskap 4-6

Digital lärresurs Samhällskunskap
4-6

Grundbok i samhällskunskap med faktatexter på rätt nivå, med en tydlig form som underlättar läsförståelsen.


Tryckta läromedel

PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan
PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2013-06-12
48 Sidor
ISBN 9789127429758
Häftad
Provläs
PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-06-26
136 Sidor
ISBN 9789127424470
Häftad
Provläs
PULS Samhällskunskap 4-6 Lärarbok, tredje upplagan PULS Samhällskunskap 4-6 Lärarbok, tredje upplagan
PULS Samhällskunskap 4-6 Lärarbok, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2012-10-30
176 Sidor
ISBN 9789127424487
Specialbindning
Provläs

Digitala läromedel

PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok Digital, tredje upplagan PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2014-09-05
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437043
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Samhällskunskap

Om PULS Samhällskunskap 4-6

PULS Samhällskunskap 4-6 handlar om livet - i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också om livet i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela världen.

För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Vi måste till exempel se till att alla får vara med och bestämma. Vi måste ordna så att det finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi måste ha lagar som talar om vad man får och inte får göra.

Allt detta kan ni läsa om i PULS Samhällskunskap 4-6. Dessutom finns det tips på hur man håller ett elevrådsmöte, vad man kan göra för att stoppa mobbning och hur man gör en skoltidning på samma sätt som riktiga journalister. Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Arbetsbok

Arbetsboken hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? 

Det här innehåller arbetsboken: 
* Familj och vänner
* Skolan
* Du har rätt att vara dig själv
* Lagar och regler
* Arbete och pengar
* Kommunikation och information
* Demokrati
* Hemma i världen

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Samhällskunskap fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit.

Digitalbok

PULS Samhällskunskap digitalbok innehåller inlästa texter. Till digitalboken finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden, bildspel och bildtexter. Efter varje avsnitt finns också kunskapskoll med frågor och bildspel som
fördjupar det som står i texten.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Samhällskunskap 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. 
För mer information se Inläsningstjänst >>

Lärarboken - Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Jag använder den interaktiva boken som storbild på tavlan när vi börjar ett nytt arbetsområde. Inledningsbilderna till varje kapitel i PULS samhällskunskap väcker intresse och lockar till diskussioner i klassen.

Digilär Samhällskunskap

Digilär Samhällskunskap för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6, enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter och mer kommer det att bli. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer