PULS Samhällskunskap 4-6

Grundbok i samhällskunskap med faktatexter på rätt nivå, med en tydlig form som underlättar läsförståelsen.

Tryckta läromedel

PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Häftad 136 sidor. 2012-06-26. ISBN 9789127424470
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Samhällskunskap 4-6 Lärarbok, tredje upplagan
Specialbindning 176 sidor. 2012-10-30. ISBN 9789127424487
575 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Samhällskunskap 4-6 Arbetsbok, tredje upplagan
Häftad 48 sidor. 2013-06-12. ISBN 9789127429758
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 136 sidor. 2014-09-05. ISBN 9789127437043
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Samhällskunskap

Om PULS Samhällskunskap 4-6

PULS Samhällskunskap 4-6 handlar om livet - i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också om livet i vårt land Sverige, i vår världsdel Europa och i hela världen.

För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Vi måste till exempel se till att alla får vara med och bestämma. Vi måste ordna så att det finns pengar till skolor och sjukhus. Och vi måste ha lagar som talar om vad man får och inte får göra.

Allt detta kan ni läsa om i PULS Samhällskunskap 4-6. Dessutom finns det tips på hur man håller ett elevrådsmöte, vad man kan göra för att stoppa mobbning och hur man gör en skoltidning på samma sätt som riktiga journalister. Till grundboken finns både en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Arbetsbok

Arbetsboken hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? 

Det här innehåller arbetsboken: 
* Familj och vänner
* Skolan
* Du har rätt att vara dig själv
* Lagar och regler
* Arbete och pengar
* Kommunikation och information
* Demokrati
* Hemma i världen

Digitalbok

PULS Samhällskunskap finns också som digitalbok. Den ger dig och dina elever dessa mervärden:

Filmer som förklarar företeelser i samhället. 
* Länkar med förklaringar och fördjupning. 
* Interaktiva övningar på begreppen. 
* Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt. 
* Bildspel som fördjupar det som står i texten

Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Samhällskunskap 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. 
För mer information se Inläsningstjänst >>

Lärarboken - Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Jag använder den interaktiva boken som storbild på tavlan när vi börjar ett nytt arbetsområde. Inledningsbilderna till varje kapitel i PULS samhällskunskap väcker intresse och lockar till diskussioner i klassen.