PULS Geografi 4-6 Norden

Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Norden handlar om våra grannländer

Tryckta läromedel

PULS Geografi 4-6 Norden Grundbok, tredje upplagan
Inbunden 104 sidor. 2012-08-15. ISBN 9789127425415
179 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Geografi 4-6 Norden Arbetsbok, tredje upplagan
Häftad 48 sidor. 2012-12-13. ISBN 9789127425422
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Geografi 4-6 Norden Lärarbok, tredje upplagan
Specialbindning 128 sidor. 2013-01-04. ISBN 9789127425439
575 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Geografi 4-6 Norden Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 104 sidor. 2014-09-05. ISBN 9789127437005
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Geografi Norden

Om PULS Geografi Norden

I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Geografi 4-6 Sverige och PULS Geografi 4-6 Europa

Arbetsbok

Arbetsboken i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande. Arbetsboken innehåller:

* Geografi, beskrivning av jorden
* Kartor
* Vi bor på Norra halvklotet
* Norden befolkas
* Nordens länder
* Hållbar framtid

Digitalbok

PULS Geografi-böcker finns också som digitalböcker. De ger dig och dina elever dessa mervärden:

• Filmer som förklarar begrepp och skeenden i världen, t ex hur jordytans plattor rört sig, vulkaner. 
• Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter, t ex den senaste istidens utbredning, järnframställning, olika naturtyper. 
• Texter som är inlästa av genuina röster. 
• Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt. 
• Interaktiva kartövningar

Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarboken är helt central och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Studiestöd på modersmål

Till  PULS Geografi 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.