Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS SO åk 4

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap – alla ämnen samlade i en bok.

Läs mer...
PULS SO åk 4 Arbetsbok PULS SO åk 4 Arbetsbok
PULS SO åk 4 Arbetsbok

Arbetsbok

Utkom 17 april 2020

Isbn
9789127457409
Typ
Häftad
Sidantal
68
Du har nått den maximala köpsumman.
103 kr
PULS SO åk 4 Arbetsbok PULS SO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Utkom 17 apr 2020
ISBN 9789127457409
103 kr
PULS SO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
103 kr
PULS SO åk 4 Arbetsbok PULS SO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Utkom 17 apr 2020
ISBN 9789127457409
103 kr
PULS SO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Ingen Författare
PULS SO åk 4 Arbetsbok
PULS SO åk 4 Arbetsbok
PULS SO åk 4 Grundbok PULS SO åk 4 Grundbok
PULS SO åk 4 Grundbok

Grundbok

Utkom 3 mars 2020

Isbn
9789127454231
Typ
Inbunden
Sidantal
164
Du har nått den maximala köpsumman.
407 kr
PULS SO åk 4 Grundbok PULS SO åk 4 Grundbok
Grundbok
Utkom 3 mar 2020
ISBN 9789127454231
407 kr
PULS SO åk 4 Grundbok
Grundbok
407 kr
PULS SO åk 4 Grundbok PULS SO åk 4 Grundbok
Grundbok
Utkom 3 mar 2020
ISBN 9789127454231
407 kr
PULS SO åk 4 Grundbok
Grundbok
Ingen Författare
PULS SO åk 4 Grundbok
PULS SO åk 4 Grundbok
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
nyhet

Lärarhandledning med lärarwebb

Utkom 14 augusti 2020

Isbn
9789127457119
Licenstid
365 dagar
Sidantal
212
Du har nått den maximala köpsumman.
792 kr
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127457119
792 kr
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
792 kr
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127457119
792 kr
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Ingen Författare
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS SO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS SO åk 4 Grundbok Digital PULS SO åk 4 Grundbok Digital
PULS SO åk 4 Grundbok Digital
Onlineprodukt
nyhet

Grundbok Digital

Utkom 14 augusti 2020

Isbn
9789127459281
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
164
Du har nått den maximala köpsumman.
121 kr
PULS SO åk 4 Grundbok Digital PULS SO åk 4 Grundbok Digital
Grundbok Digital
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127459281
121 kr
PULS SO åk 4 Grundbok Digital
Grundbok Digital
121 kr
PULS SO åk 4 Grundbok Digital PULS SO åk 4 Grundbok Digital
Grundbok Digital
Utkom 14 aug 2020
ISBN 9789127459281
121 kr
PULS SO åk 4 Grundbok Digital
Grundbok Digital
Ingen Författare
PULS SO åk 4 Grundbok Digital
PULS SO åk 4 Grundbok Digital

Andra intressanta titlar

Om PULS SO

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats.

Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2021 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

Böckerna för årskurs 5 och 6 finns ute till höstterminsstarten 2021 respektive 2022.

Så här arbetar du med PULS SO

PULS SO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång.

Introducera ett nytt kapitel

Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper, underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm, och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet.

Lektion för lektion

Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med ”pulskollen”, en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande.

”Duggor” och fördjupande bedömning

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse.

Till varje årskurs i PULS SO finns:

* Grundbok
* Arbetsbok, webbövningar ingår
* Lärarhandledning, lärarwebb (12 mån) ingår
* Lärarwebb (12 mån), förnyelse av abonnemang när första året gått

Grundbok

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska källor.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version med inläst text. Vid köp av lärarwebben ingår åtkomst till Grundbok Digital för en användare, så att du t.ex. kan visa och zooma in bilder ur grundboken på storskärm i klassrummet.

Arbetsbok med webbövningar

Arbetsboken innehåller uppgifter med stegrande progression. Eleven får med uppgifterna träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. 

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydliga instruktioner för hur undervisningen kan genomföras utifrån olika undervisningsmodeller. Lärarhandledningen stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, som samtalsbilder och filmer. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

Innehåll

PULS SO årskursböcker innehåller ca tio kapitel/årskurs fördelade mellan ämnena samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

PULS SO åk 4, innehåll:

Leva tillsammans (RE)
Demokrati (SH)
Förenta Nationerna, FN (SH)
Kartor beskriver världen (GE)
Vi bor i Sverige (GE)
Sveriges naturresurser (GE)
Vikingatiden (HI)
Vad är religion? (RE)
Medeltiden (HI)

PULS SO åk 5, preliminärt innehåll:

Familj och vänner (SH)
Arbete och pengar (SH)
Jordytan förändras (GE)
Europa (GE)
Minoriteter i Sverige (SH)
Judendom, kristendom och islam (RE)
Kommunikation och information (SH)
Vasatiden (HI)
Stormaktstiden/Östersjöväldet (HI)

PULS SO åk 6, preliminärt innehåll:


Lagar och regler (SH)
Hur Sverige styrs (SH)
Världen (GE)
Jordens naturresurser (GE)
Hinduism och buddhism (RE)
Frihetstiden (HI)
1800-talet (HI)
Religion i vårt samhälle (RE)
Etik och livsfrågor (RE)
Hållbar utveckling (GE)

Det sista kapitlet byter eventuellt namn till Klimatkunskap och inbegriper då alla ämnen, samt hålls gemensamt med NO-boken (GE, HI, RE, SH samt BI, KE, FY).

Presentation av PULS SO och NO

PULS SO/NO 4 årskursböcker

Beställ utvärderingsexemplar

PULS för förskoleklass – årskurs 6

PULS-serien erbjuder allt du behöver i SO, NO och Teknik – från förskoleklass till årskurs 6.
Utforska PULS för förskoleklass – årskurs 6