PULS Geografi 4-6 Europa

Digital lärresurs Geografi
4-6

Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Europa handlar om vår världsdel.

Tryckta läromedel

PULS Geografi 4-6 Europa Arbetsbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Europa Arbetsbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Europa Arbetsbok, tredje upplagan
Utgiven: 2013-11-29
48 Sidor
ISBN 9789127425453
Häftad
69 kr
Provläs
PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok, tredje upplagan
Utgiven: 2013-08-23
104 Sidor
ISBN 9789127425446
Inbunden
179 kr
Provläs
PULS Geografi 4-6 Europa Lärarbok, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Europa Lärarbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Europa Lärarbok, tredje upplagan
Utgiven: 2013-12-11
128 Sidor
ISBN 9789127425460
Specialbindning
575 kr
Provläs

Digitala läromedel

PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok Digital, tredje upplagan PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgiven: 2014-09-05
104 Sidor
ISBN 9789127437012
Onlineprodukt
69 kr

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Geografi Europa

Om PULS Geografi Europa

PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. 

Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings­uppslag som har med framtid, forskning eller historia inom ämnet geografi. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala ­klimatet, resurser och miljö.

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Se även PULS Geografi 4-6 Norden och PULS Geografi 4-6 Sverige.

Arbetsbok

Arbetsboken i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande. Arbetsboken innehåller:

* Vår jord
* Vårt Europa
* Östersjöländer
* Östra Europa
* Västra Europa
* Centrala Europa
* Södra Europa
* Resurser
* Hållbar utveckling
* Levnadsvillkor i världen

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Geografi Europa fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit.

Digitalbok

PULS Geografi digitalböcker innehåller inlästa texter. Till digitalböckerna finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden, bildspel och bildtexter. Efter varje avsnitt finns kunskapskoll med frågor samt interaktiva kartövningar.

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarboken är helt central och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!

Studiestöd på modersmål

Till  PULS Geografi 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.