Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS NO åk 4

I PULS årskursböcker presenteras de tre NO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats.

PULS NO åk 5 utkommer 2021 och PULS NO åk 6 till höstterminsstarten 2022

Läs mer...
PULS NO åk 4 Arbetsbok PULS NO åk 4 Arbetsbok
PULS NO åk 4 Arbetsbok
kommande

Arbetsbok

Utkommer 17 augusti 2020

Isbn
9789127458260
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
103 kr
PULS NO åk 4 Arbetsbok PULS NO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Utkommer 17 aug 2020
ISBN 9789127458260
103 kr
PULS NO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
103 kr
PULS NO åk 4 Arbetsbok PULS NO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Utkommer 17 aug 2020
ISBN 9789127458260
103 kr
PULS NO åk 4 Arbetsbok
Arbetsbok
Ingen Författare
PULS NO åk 4 Arbetsbok
PULS NO åk 4 Arbetsbok
PULS NO åk 4 Grundbok PULS NO åk 4 Grundbok
PULS NO åk 4 Grundbok
kommande

Grundbok

Utkommer 17 augusti 2020

Isbn
9789127454224
Typ
Inbunden
Sidantal
104
Du har nått den maximala köpsumman.
296 kr
PULS NO åk 4 Grundbok PULS NO åk 4 Grundbok
Grundbok
Utkommer 17 aug 2020
ISBN 9789127454224
296 kr
PULS NO åk 4 Grundbok
Grundbok
296 kr
PULS NO åk 4 Grundbok PULS NO åk 4 Grundbok
Grundbok
Utkommer 17 aug 2020
ISBN 9789127454224
296 kr
PULS NO åk 4 Grundbok
Grundbok
Ingen Författare
PULS NO åk 4 Grundbok
PULS NO åk 4 Grundbok
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
kommande

Lärarhandledning med lärarwebb

Utkommer 9 oktober 2020

Isbn
9789127457126
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
792 kr
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Utkommer 9 okt 2020
ISBN 9789127457126
792 kr
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
792 kr
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Utkommer 9 okt 2020
ISBN 9789127457126
792 kr
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Lärarhandledning med lärarwebb
Ingen Författare
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

Andra intressanta titlar

Biologi, fysik och kemi – alla ämnen samlade i en bok

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2020 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunninga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion – hela vägen fram till bedömning.

Böckerna för årskurs 5 och 6 planeras att finnas ute till höstterminsstarten 2021 respektive 2022. 

Grundbok

Varje kapitel i PULS grundbok inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse med hjälp av en diskussionsbild. Beskrivande rubriker och löpande förklaringar av ämnesspecifika begrepp underlättar läsförståelsen. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version med inläst text. Vid köp av lärarwebben ingår åtkomst till Grundbok Digital för en användare, så att du t.ex. kan visa och zooma in bilder ur grundboken på storskärm i klassrummet.

Arbetsbok och webbövningar

Arbetsboken innehåller uppgifter med stegrande progression. Eleven får med uppgifterna träna på begrepp, befästa faktakunskaper och försklara olika samband.

Till arbetsboken hör webbövningar där eleverna befäster ord och begrepp. Till varje kapitel finns även avslutande repetitionsuppgifter.

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydliga instruktioner för hur du kan genomföra din undervisning, till exempel diskussionsunderlag, olika sätt att bearbeta faktatexter och begrepp samt naturvetenskapliga undersökningar.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, som samtalsbilder och filmer. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang.

Innehåll i årskursböckerna:

Åk 4

 • Kost och hälsa (BI)

 • Den levande planeten - växter, djur och svampar (BI)

 • Vatten och luft (KE)

 • Värme (FY)

 • Dygn, årstider och år (FY)

 • Ämne och material (KE)

Åk 5

 • Ekosystem (BI)

 • Meteorologi (FY)

 • Ljud och Ljus (FY)

 • Människokroppen (BI)

 • Matens kemi (KE)

 • Kemikalier och kemiska reaktioner (KE)

Åk 6

 • Livets utveckling (BI)

 • Pubertet (BI)

 • Hälsa och ohälsa (BI)

 • Krafter (FY)

 • Elektricitet (FY)

 • Produktion av varor (KE)

 • Energi och klimat (KE)

 • Människan och naturen (BI)

De två sista kapitlen slås eventuellt ihop till ett kapitel som heter Klimatkunskap (gemensamt med SO-boken).

Kostnadsfritt extramaterial
PULS fortsätter på webben! Här finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och begrepp. Du når materialet via Mina sidor.

Presentation av PULS SO och NO

PULS SO/NO 4 årskursböcker

Beställ utvärderingsexemplar

PULS SO åk 4

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap – alla ämnen samlade i en bok.

Läs mer