PULS Ordkollen – öva ord i SO 4-6

Förstå nya ord och begrepp!

Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap
4-6

För att förstå faktatexter i SO behöver eleverna bygga upp ett förråd av nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen SO finns utvalda ord med ordförklaringar till grundböckerna i PULS 4-6.


Tryckta läromedel

PULS Ordkollen Öva ord i SO 4-6 PULS Ordkollen Öva ord i SO 4-6
PULS Ordkollen Öva ord i SO 4-6
Utgivningsdatum 2018-03-07
72 Sidor
ISBN 9789127452251
Specialbindning
Provläs

Om PULS Ordkollen – öva ord i SO 4-6

PULS Ordkollen SO består av ordförklaringar till ord och begrepp som hittas i PULS-böckerna Geografi SverigeGeografi NordenGeografi EuropaHistoriaReligion och Samhällskunskap.

Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel förklaring av ordet och utrymme för eleverna att skriva med egna ord och på sitt eget modersmål.

Digitalbok

Digitalboken har samma innehåll som den tryckta grundboken. Här finns inläst text för elever som behöver lässtöd. Till digitalboken finns också extramaterial för att förstärka och fördjupa viktiga begrepp. Det kan vara filmer, öva mer, bildspel, länkar och repetitionsfrågor. Digitalboken passar både för gemensamma genomgångar i klassen och fördjupning för eleverna på egen hand.

Extramaterial – kostnadsfria komplement

Till PULS finns också kostnadsfritt extramaterial, t.ex. filmer, elevövningar och facit samt bedömningsstöd och centralt innehåll kopplat till grundböckerna.

Se även PULS Ordkollen öva ord i NO och Teknik.