PULS Ordkollen – öva ord i NO och Teknik 4-6

Förstå nya ord och begrepp!

Biologi Fysik Kemi Teknik
4-6

För att förstå faktatexter i NO och teknik behöver eleverna bygga upp ett förråd av nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen öva ord i NO och Teknik finns utvalda ord med ordförklaringar till grundböckerna i PULS 4-6.


Tryckta läromedel

PULS Ordkollen Öva ord i NO och Teknik 4-6 PULS Ordkollen Öva ord i NO och Teknik 4-6
PULS Ordkollen Öva ord i NO och Teknik 4-6
Utgivningsdatum 2017-12-09
72 Sidor
ISBN 9789127449879
Specialbindning
Provläs

Om PULS Ordkollen – öva ord i NO och Teknik 4-6

PULS Ordkollen NO och Teknik består av ordförklaringar till ord och begrepp som hittas i PULS-böckerna Biologi MänniskanBiologi NaturenFysik och kemi och Teknik.

Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel förklaring av ordet och utrymme för eleverna att skriva med egna ord och på sitt eget modersmål.

Digitalbok

Digitalboken har samma innehåll som den tryckta grundboken. Här finns inläst text för elever som behöver lässtöd. Till digitalboken finns också extramaterial för att förstärka och fördjupa viktiga begrepp. Det kan vara filmer, öva mer, bildspel, länkar och repetitionsfrågor. Digitalboken passar både för gemensamma genomgångar i klassen och fördjupning för eleverna på egen hand.

Extramaterial – kostnadsfria komplement

Till PULS finns också kostnadsfritt extramaterial, t.ex. filmer, elevövningar och facit samt bedömningsstöd och centralt innehåll kopplat till grundböckerna.

Se även PULS Ordkollen – öva ord i SO.