PULS Ordkollen – öva ord i NO och Teknik 4-6

Förstå nya ord och begrepp!

För att förstå faktatexter i NO och teknik behöver eleverna bygga upp ett förråd av nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen öva ord i NO och Teknik finns utvalda ord med ordförklaringar till grundböckerna i PULS 4-6.

Tryckta läromedel

PULS Ordkollen Öva ord i NO och Teknik 4-6
Specialbindning 72 sidor. 2017-12-09. ISBN 9789127449879
325 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Ordkollen – öva ord i NO och Teknik 4-6

PULS Ordkollen NO och Teknik består av ordförklaringar till ord och begrepp som hittas i PULS-böckerna Biologi MänniskanBiologi NaturenFysik och kemi och Teknik.

Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel förklaring av ordet och utrymme för eleverna att skriva med egna ord och på sitt eget modersmål.

Se även PULS Ordkollen – öva ord i SO.