Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

NO, SO och teknik

Är ditt barn intresserad av eller behöver extra stöd i NO, SO eller teknik? Här finns material på flera nivåer som utmanar och stöttar. Hela vårt utbud för NO, SO och teknik hittar du här.

Är ditt barn intresserad av eller behöver extra stöd i NO, SO eller teknik? Här finns material på flera nivåer som utmanar och stöttar. Hela vårt utbud för NO, SO och teknik hittar du här.

Geografi

Geografi

Geografens testamente

Geografens testamente – Sverige är en läsebok som kan bidra till att väcka nyfikenhet, inspirera och fördjupa elevernas kunskaper inom geografiämnet.

Geografens testamente - Sverige
Geografens testamente - Sverige
Henrik Ahnborg, Andreas Gustafsson
Geografens testamente – Sverige är en läsebok som kan bidra till att väcka nyfikenhet, inspirera och fördjupa elevernas kunskaper inom geografiämnet.
Utkom 20 maj 2020
ISBN 9789127458482

Historia

Historia

Läseböcker i historia

I Kompass Historia står den berättande texten i fokus. Följ med hem till människor under olika tider och i olika miljöer. De epokindelade grundböckerna tar upp de viktigaste händelserna.  Även läseböckerna behandlar varsin viktig epok i Sveriges historia. Varje bok består av en spännande berättelse med barn som huvudpersoner och inkluderar frågor där eleverna övar både fakta och läsförståelse.

Kompass historia Vikingatiden Läsebok
Kompass historia Medeltiden Läsebok
Kompass historia Vasatiden Läsebok
Kompass historia Stormaktstiden Läsebok
Kompass historia Frihetstiden Läsebok
Kompass historia Vikingatiden Grundbok
Kompass historia Medeltiden Grundbok
Kompass historia Vasatiden Grundbok
Kompass historia Stormaktstiden Grundbok
Kompass historia Frihetstiden Grundbok
Kompass historia Vikingatiden Läsebok
Tomas Blom
Vikingatiden - Trollträlen handlar om Björn som en dag ska bli hövding som sin far. En dag kommer hans far hem med en träl. Trälen ser annorlunda ut och gör annorlunda saker. Men är han farlig?
Utkom 21 nov 2008
ISBN 9789127413795
Kompass historia Medeltiden Läsebok
Tomas Blom
Medeltiden - Fiskarflickan handlar om fiskarflickan Torgerd som träffar Birger jarls son en dag när hon är ute och fiskar. Tack vare det här mötet kan hon genom list och finurlighet rädda både sin pappa och sin…
Utkom 9 jan 2009
ISBN 9789127413801
Kompass historia Vasatiden Läsebok
Tomas Blom
Vasatiden - Dumdrängen berättar om Marit som möter den förrymde adelsmannen Gustav Eriksson som gömmer sig på hennes föräldras gård för kungens knektar. Ska de kunna rädda honom?
Utkom 9 dec 2008
ISBN 9789127413818
Kompass historia Stormaktstiden Läsebok
Tomas Blom
Stormaktstiden – Stallpojken handlar om Jon, en stallpojke i kungens stall mitt under pågående krig. Jon, som är ensam, blir vän med en stor och vild häst. Men den vänskapen utsätter honom för stora…
Utkom 6 jan 2009
ISBN 9789127413825
Kompass historia Frihetstiden Läsebok
Tomas Blom
Frihetstiden/Gustav III:s tid - Brevbäraren handlar om Peter som är dräng åt en sockerbagare i Stockholm. En dag får han ett hemligt brev som ska lämnas till kungen. Samma kväll blir kungen skjuten på…
Utkom 8 jan 2009
ISBN 9789127413986
Kompass historia Vikingatiden Grundbok
Tomas Blom, Lotta Malm Nilsson
Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.
Utkom 18 mar 2008
ISBN 9789127413313
Kompass historia Medeltiden Grundbok
Tomas Blom, Lotta Malm Nilsson
Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.
Utkom 18 mar 2008
ISBN 9789127413320
Kompass historia Vasatiden Grundbok
Tomas Blom, Lotta Malm Nilsson
Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.
Utkom 14 apr 2008
ISBN 9789127413337
Kompass historia Stormaktstiden Grundbok
Lotta Malm Nilsson, Tomas Blom
Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.
Utkom 17 jun 2008
ISBN 9789127413344
Kompass historia Frihetstiden Grundbok
Lotta Malm Nilsson, Tomas Blom
Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.
Utkom 11 jul 2008
ISBN 9789127413351

NO, Teknik och SO

NO, Teknik och SO

PULS faktaböcker inom NO, teknik och SO

Faktatexterna ligger på rätt nivå, vilket tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

PULS NO-boken 1-3 Grundbok, första upplagan
PULS SO-boken 1-3 Grundbok, första upplagan
PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok
PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Djur i världen, tredje upplagan
PULS Biologi 4-6 Växter i världen, tredje upplagan
PULS Fysik och kemi 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Norden Grundbok, tredje upplagan
PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok, tredje upplagan
PULS Historia 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS Religion 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS Teknik 4-6 Grundbok, tredje upplagan
PULS NO-boken 1-3 Grundbok, första upplagan
Gitten Skiöld, Lennart Enwall, Birgitta Johansson, Birgitta Annell, Gunilla Håkansson, Barbro Lundholm, John E Utsi
I en gemensam NO-bok får eleven det centrala innehållet i NO. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik och du får hjälp med att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp…
Utkom 8 aug 2011
ISBN 9789127422155
PULS SO-boken 1-3 Grundbok, första upplagan
Maria Willebrand, Barbro Lundholm, Göran Körner, Birgitta Annell, John E Utsi, Gunilla Håkansson, Jens Ahlbom
PULS SO-boken följer Elin och hennes klasskamrater och ger dig det centrala innehållet i SO - geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta…
Utkom 15 aug 2011
ISBN 9789127422117
PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok
Staffan Sjöberg
I PULS Teknik-boken får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det…
Utkom 15 nov 2013
ISBN 9789127422193
PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok, tredje upplagan
Berth Belfrage, Kerstin Wallander, Gitten Skiöld, Lennart Enwall
Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. 
Utkom 15 aug 2012
ISBN 9789127421288
PULS Biologi 4-6 Naturen Grundbok, tredje upplagan
Berth Belfrage, Roger Olsson
Grundbok i biologi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. 
Utkom 10 aug 2012
ISBN 9789127421318
PULS Biologi 4-6 Djur i världen, tredje upplagan
Jan Pedersen
Faktabok med presentation av 100 olika djur från hela världen. Varje djur får ett eget uppslag med spännande texter, rikligt med naturliga fotografier och vackra akvarellmålningar. 
Utkom 17 okt 2013
ISBN 9789127429994
PULS Biologi 4-6 Växter i världen, tredje upplagan
Anna Froster
Faktabok i PULS-serien om 75 olika växter i världen presenterade på ett spännande och lustfyllt sätt.
Utkom 12 okt 2016
ISBN 9789127436718
PULS Fysik och kemi 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg
Grundbok i fysik och kemi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med en tydlig form underlättar läsförståelsen. 
Utkom 15 aug 2011
ISBN 9789127421257
PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, tredje upplagan
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Sverige handlar om vår jord och vårt land.  
Utkom 15 aug 2011
ISBN 9789127421981
PULS Geografi 4-6 Norden Grundbok, tredje upplagan
Ingrid Åsgård, Katarina Olsson
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Norden handlar om våra grannländer.
Utkom 15 aug 2012
ISBN 9789127425415
PULS Geografi 4-6 Europa Grundbok, tredje upplagan
Katarina Olsson, Ingrid Åsgård
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Europa handlar om vår världsdel. 
Utkom 23 aug 2013
ISBN 9789127425446
PULS Historia 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Göran Körner, Per Lindberg
Grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. 
Utkom 8 jun 2012
ISBN 9789127424425
PULS Religion 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Lotta Malm Nilsson, Marianne Abrahamsson, Maria Willebrand, Annica Rodell, David Thurfjell, Kajsa Bornedal
PULS Religion 4–6 är nu reviderad utifrån Lgr22.
Utkom 15 aug 2011
ISBN 9789127421998
PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand
Grundbok i samhällskunskap med faktatexter på rätt nivå, med en tydlig form som underlättar läsförståelsen. 
Utkom 26 jun 2012
ISBN 9789127424470
PULS Teknik 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Björn Citrohn, Staffan Sjöberg, Niklas Salomonsson, Li Rosén
Med Puls Teknik får eleverna möta tekniken runt i kring dem i samhället samt lära sig om hur teknik har utvecklats och förändrats över tid. Teknikämnet ger förståelse för hur teknik…
Utkom 16 jul 2013
ISBN 9789127425477

Viktiga ord i NO och SO

Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Den här uppslagsboken förklarar viktiga begrepp inom NO och SO.

Viktiga ord i no och so
Viktiga ord i no och so
Gundel Wetter
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i no och so innehåller viktiga begrepp inom ämnena no och so.
Utkom 24 aug 2007
ISBN 9789127622708

Fler tips

Fler tips

Söker du något annat?
Se alla våra läromedel här! Från förskolan till gymnasiet samt vuxenutbildningen och för alla som lär sig svenska.
Alla läromedel
Vi hjälper dig hitta rätt läromedel
Kontakta oss