Kompass Historia

Medeltiden

Historia
4-6

Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.


Tryckta läromedel

Kompass historia Medeltiden Arbetsbok Kompass historia Medeltiden Arbetsbok
Kompass historia Medeltiden Arbetsbok
Utgivningsdatum 2008-11-07
32 Sidor
ISBN 9789127413405
Häftad
Provläs
Kompass historia Medeltiden Grundbok Kompass historia Medeltiden Grundbok
Kompass historia Medeltiden Grundbok
Utgivningsdatum 2008-03-18
48 Sidor
ISBN 9789127413320
Häftad
Provläs
Kompass historia Medeltiden Lärarbok Kompass historia Medeltiden Lärarbok
Kompass historia Medeltiden Lärarbok
Utgivningsdatum 2008-10-03
48 Sidor
ISBN 9789127413436
Häftad
Provläs

Om Kompass Historia

Kompass historia står den berättande texten i fokus. I fem olika böcker får vi följa människor under olika tider och i olika miljöer. Till Kompass historia ingår en grundbok, arbetsbok och lärarbok per epok. Dessutom fem stycken skönlitterära berättelser ur människans perspektiv.

Epokerna i Kompass Historia

De fem epokindelade böckerna tar upp de viktigaste händelserna. Ni uppnår grundkursens mål samtidigt som det finns utrymme för fördjupning för de som vill. Läsförståelsefrågor efter varje kapitel hjälper eleverna att förstå det viktigaste i texten.

Epokerna som behandlas i böckerna är:
* Vikingatiden - Bönder och sjöfarare
* Medeltiden - Riddare, präster och städer
* Vasatiden - Kung Gustavs land
* Stormaktstiden - Sveriges rike växer
* Frihetstiden - Gustav III.

Roliga, lättlästa texter som alla mina elever klarar av att läsa.