PULS Teknik-boken 1-3

Handlar om hur saker fungerar

Digital lärresurs Teknik
1-3

Grundbok med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.


Tryckta läromedel

PULS Teknik-boken 1-3 Arbetsbok PULS Teknik-boken 1-3 Arbetsbok
PULS Teknik-boken 1-3 Arbetsbok
Utgivningsdatum 2014-01-28
32 Sidor
ISBN 9789127422209
Häftad
Provläs
PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok
PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok
Utgivningsdatum 2013-11-15
64 Sidor
ISBN 9789127422193
Häftad
Provläs
PULS Teknik-boken 1-3 Lärarbok PULS Teknik-boken 1-3 Lärarbok
PULS Teknik-boken 1-3 Lärarbok
Utgivningsdatum 2014-08-08
136 Sidor
ISBN 9789127422216
Övrigt
Provläs

Digitala läromedel

PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS Teknik-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2014-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436824
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 1-3 Teknik-boken

Om PULS Teknik-boken 1-3

I grundboken till PULS Teknik-boken för årskurs 1-3 får eleverna upptäcka tekniken som finns runt omkring dem, hemma, i skolan och i olika fritidsaktiviteter. För att eleverna ska lära sig om hur tekniskt utvecklingsarbete kan gå till, finns det uppgifter både i grundboken och i arbetsboken där de får undersöka föremål och ge förslag till förbättringar. De får också träna på att dokumentera sitt arbete i text och bild.

I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. Facit och extramaterial finns under Extramaterial. 

Lärarboken

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till en del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Extramaterial och facit finns under Extramaterial.

Förutom handledning till varje uppslag i grundboken får du:

* Artikeln Läs och förstå faktatexter av Ingvar Lundberg. Han ger konstruktiva förslag på hur du kan undervisa om läsning av faktatexter - allt för att göra det lättare för eleverna att förstå.
* Artikeln Svenska som andraspråk med tips på vilka ordgrupper som kan vara svåra för elever med svenska som andraspråk. Här finns också listor på ord och begrepp du kan lyfta inför läsning av texten.
* Koppling till Lgr 11: Tabell över centralt innehåll. Här finns en sammanställning över hur det centrala innehållet fördelas i de olika kapitlen. Bedömningstabellen innehåller kunskapskraven som du kan använda för att följa varje elev. Till varje kapitel finns kunskapsprovet Minns du? Bara att kopiera!

Arbetsböckerna

Arbetsböckerna hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst i grundböckerna. De visar hur man kan tänka kring texten: Vad stod det? Vad kommer jag ihåg? Vad tänker jag själv? Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul. Här finns rebusar, korsord och kluriga frågor.

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Teknik-boken fortsätter på webben! I extramaterialet finns bl.a. webbövningar och facit.

Digitalbok

Digitalboken har samma innehåll som den tryckta grundboken. Här finns inläst text för elever som behöver lässtöd. Till digitalboken finns också komplement, t.ex. filmer som förklarar experiment och tekniska uppfinningar som till exempel häftapparaten, att koppla el och varför man ska ha cykelhjälm. Digitalboken passar både för gemensamma genomgångar i klassen och fördjupning för eleverna på egen hand.